Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Initialt livräddande åtgärder

A (airways)

 • Säkra fria luftvägar på medvetandepåverkad patient
 • Skydda luftvägarna om patienten kräker (sidoläge, sug, V-sond)

B (breathing)

 • Syrgas på mask (10 L i akutskedet)
 • I akutskedet gäller detta även till patienter med KOL
 • Syftar till att optimera syresättningen i vävnaderna, kan sänkas när det blir uppenbart att patienten håller sin syresättning

C (circulation)

 • Säkra fri venväg (två minst gröna venflon)
 • Vätska i.v.
  • Alltid kristalloid vätska i akutläget
  • Ligg steget före men behandla inte ett systoliskt blodtryck > 100 mmHg
  • Detta för att inte förvärra blödningen från ett rupturerat AAA (”permissiv hypotension” tillämpas)

”Syrgas, 2 grova nålar, Ringer”

Prenumerera på våra nyhetsbrev