Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mest akuta diagnoser

Diagnoser som kräver snabb initial handläggning (viktiga exempel)

Prenumerera på våra nyhetsbrev