Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Vitala parametrar och allmäntillstånd

Patienter med akut buksmärta och samtidig cirkulatorisk påverkan (påverkade vitala parametrar eller påverkat allmäntillstånd, se nedan) har sannolikt drabbats av ett tillstånd som är potentiellt livshotande och ett antal åtgärder skall vidtas innan man går vidare i handläggningen. I väntan på att dessa åtgärder utförs och utvärderas, alternativt att inga tecken på cirkulatorisk påverkan föreligger, går man vidare i handläggningen.

Tveka aldrig att vid behov be om hjälp från en mer erfaren kollega vid handläggning av dessa patienter!

Vitala parametrar (normalvärden)


A+B (airways, breathing)

 • Andningsfrekvens (10-20 andetag/min)
 • SpO2 (> 95%)

 

C (circulation)

 • Puls (50-100 slag/minut)
 • Blodtryck (100-140/60-90 mmHg)

 

D (disability)

 • Medvetandegrad (RLS 1)
 • Förvirring, aggressivitet (klar, orienterad)

 

Bedömning av allmäntillståndet

 • Presentera dig, fråga efter pat’s namn
 • Tecken på allmänpåverkan/cirkulatorisk påverkan
  • Snabb och/eller flämtande andning
  • Blek och kladdig hudkostym
  • ”Trådsmal” snabb radialispuls
  • Agiterad eller förvirrad patient (CNS hypoperfunderat)

OBS! Re-evaluera kontinuerligt patientens vitala funktioner under hela den fortsatta handläggningen!

Prenumerera på våra nyhetsbrev