Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Icke-kirurgiska diagnoser

Ett antal icke-kirurgiska diagnoser kräver snabb initial handläggning.

Genomgång av icke-kirurgiska diagnoser indelade efter specialitet.

Slutligen finns diagnosen ospecifika buksmärtor som är en uteslutningsdiagnos.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev