Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bakomliggande diagnoser

En förutsättning för att kunna besvara de fem frågor som sammanfattar handläggningen är att man har god kunskap om möjliga bakomliggande diagnoser. Dessa diagnoser brukar traditionellt delas upp i kirurgiska och icke-kirurgiska diagnoser.

”The Big Five” och ”Klabbet” är en uppställning som redovisar de mest akuta respektive vanligaste bakomliggande kirurgiska diagnoserna.

Smärtlokalisation i buken är ett traditionellt sätt att redovisa viktiga bakomliggande diagnoser (och följer till viss del diagnoserna under ”Klabbet”).

BIOPSI är en minnesregel som utgår från vilken etiologi de kirurgiska orsakerna till akuta buksmärtorna kan ha.

De icke-kirurgiska differentialdiagnoserna vid akut buksmärta redovisas separat. Inledningsvis anges de diagnoser som oavsett specialitet utgör det mesta akuta hotet mot patientens liv eller hälsa (invärtesmedicin, urologi, gynekologi), därefter följer en indelning baserad på vilken specialitet som vanligen handlägger sjukdomen.

Begreppen peritonit, paralys och ospecifika buksmärtor diskuteras separat.

Detaljerade behandlingsöversikter för de flesta diagnoserna som redovisas här återfinns på internetmedicin.se. Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev