Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Direkt till operation?

Det är sällan en patient med icke-traumatisk buksmärta förs direkt från akutrummet till operation utan säkerställd diagnos. Cirkulatoriskt påverkade men på akutmottagningen stabiliserade patienter tas vanligen till IVA för optimering inför kirurgi, och cirkulatoriskt opåverkade patienter läggs i första hand in på vårdavdelning. Mycket är vunnet om man kan stabilisera patienten tillräckligt för att kartlägga buken med en akut CT-undersökning.

Ibland måste man dock operera på vitalindikation.

När operera på vitalindikation?

  • Patient i cirkulatorisk chock som ej kunnat stabiliseras på akutmottagningen
  • Orsakas oftast av blödningar som t.ex. rAAA eller annan större blödning i buken
  • Operation kan ske öppet eller endovaskulärt
  • Sträva hos dessa patienter alltid efter
    • Kontrollerad hypotension, d.v.s. ett systoliskt blodtryck < 80-100 mmHg (för att inte förvärra den förmodade blödningen från ett rAAA)
    • Att om möjligt alltid göra en urakut CT-buk på vägen till operationsavdelningen (för att säkerställa diagnos och möjliggöra endovaskulär behandling
  • För att lokalisera en pågående blödning i buken (som inte kommer från ett rAAA) med endovaskulär teknik måste blödningen vara pågående

Prenumerera på våra nyhetsbrev