Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

1. Är tillståndet akut livshotande?

Den första frågan att besvara vid all handläggning av akuta buksmärtor är om man kan misstänka att patientens tillstånd är akut livshotande. För att värdera detta bedöms allmäntillstånd och vitala parametrar, och vid behov initieras lämpliga åtgärder.

Vitala parametrar och allmäntillstånd

Akut livräddande åtgärder

Direkt till operation?

Prenumerera på våra nyhetsbrev