Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

5. Behöver patienten följas upp?

”Ompalpation”

Poliklinisk uppföljning

OBS! Inför hemgång från akutmottagningen – förklara alltid för patienten att man ofta inte ställt en slutlig diagnos och betona vikten av att söka akut på nytt vid förvärrade symtom!

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev