Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Handläggning: Fem beslut

Handläggningen av akut buksmärta kan sammanfattas i följande punkter

  1. Är patientens tillstånd livshotande? Vilka akuta åtgärder skall initieras?
  2. Behöver patienten akut smärtlindring?
  3. Behövs en akut radiologisk undersökning?
  4. Behöver patienten läggas in? Åtgärder?
  5. Vid hemgång: Behandling? Uppföljning?

Frågorna 1 och 2 skall besvaras direkt och fortlöpande omvärderas. Frågorna 3-5 besvaras efter den kliniska undersökningen.

Man behöver givetvis fortlöpande ta ställning till om och när man skall ta kontakt med sin bakjour eller kollega från annan medicinsk specialitet. I vilket skede detta blir aktuellt är beroende av handläggande läkares erfarenhet och lokala arbetsrutiner. Det är dock viktigt att poängtera att man aldrig för att vara ”duktig” skall tveka att kontakta en mer erfaren kollega!

Förutsättningarna ovan gäller principiellt för både barn och vuxna, även om sjukdomspanorama, vitala parametrar och fysiologiska förutsättningar samt behandlingsstrategier delvis skiljer sig åt. För barnkirurgiska aspekter hänvisas till behandlingsöversikter om akut buk hos barn på Internetmedicin.

Prenumerera på våra nyhetsbrev