Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Indelade efter specialitet

Gynekologiska diagnoser

Urologiska diagnoser

 Internmedicinska diagnoser

Infektiösa diagnoser

 • Pneumoni/pleurit (ff.a. basala eller bilaterala)
 • Borrelios
 • Gastroenteriter
  • Bakteriella
  • Virala
  • Parasitoser
 • Leverinfektioner (t.ex. hepatiter, parasitoser)
 • Malaria
 • Mononukleos (OBS! Kan ge spontan mjältruptur!)
 • Zoster (herpes, varicella)
 • Primär bakteriell peritonit

Övriga (exempel)

 • Lymfadenitis mesenterica (”körtelbuk”, viktig differentialdiagnos till appendicit)
 • Familjär medelhavsfeber
 • Intoxikationer (t.ex. bly)
 • Obstipation
 • Läkemedelsbiverkan
 • Somatisering

Prenumerera på våra nyhetsbrev