Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Indikationer för inläggning

Absoluta indikationer

 • Påverkade vitala parametrar (i något skede)
 • Påverkat allmäntillstånd (inkl. frossa)
 • Pat kan ej försörja sig per os alt. dehydrerad
 • Vid vissa verifierade diagnoser/tillstånd, t.ex.

Relativa indikationer (exempel)

 • Pat som krävt parenteral smärtlindring
 • Buksmärta med inflammatorisk påverkan (feber, stegrade leukocyter/CRP)
 • Behov att följa ett misstänkt förlopp (t.ex. appendicit, s.k. “bukobs”)
 • Behov av parenteral antibiotikabehandling (t.ex. divertikulit)
 • Behov av fortsatt parenteral smärtlindring
 • Behov av inneliggande utredning
 • Behandlingskrävande tillstånd har inte kunnat uteslutas

OBS! Inför hemgång från akutmottagningen – förklara alltid för patienten att man ofta inte ställt en slutlig diagnos och betona vikten av att söka akut på nytt vid förvärrade symtom!

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev