Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Introduktion

Akut buksmärta är en vanlig sökorsak på akutmottagningar och vårdcentraler runt om i landet. Bakomliggande diagnos kan vara allt från akut livshotande till helt ofarlig, och listan över möjliga differentialdiagnoser är lång. God kunskap om dessa diagnoser är givetvis en förutsättning för allt arbete med akuta buksmärtor, men oavsett bakomliggande sjukdom omfattar den initiala handläggningen samma grundläggande överväganden och åtgärder.

Akutbesöket sett ur sjukvårdens perspektiv

  • Behandla akut livshotande tillstånd (se Fråga 1)
  • Lindra akuta symtom (främst smärta, se Fråga 2)
  • Genomföra en adekvat klinisk undersökning
  • Identifiera tillstånd som kräver vidare behandling eller utredning (se Fråga 3-5)
  • Ärligt och sakligt bemöta patientens frågor (se nedan)

Definitiv diagnos är alltså inte en förutsättning för en korrekt handläggning.

Akutbesöket sett ur patientens perspektiv

Akuta buksmärtor är för många kopplade till en stark känsla av hot mot liv och hälsa (i likhet med t.ex. akuta bröstsmärtor). Oftast har patienten uppsökt akutmottagningen för att få:

  1. Lindring av de akuta symtomen (främst själva smärtan)
  2. Svar på om tillståndet är livshotande (t.ex. cancer, stor blödning)
  3. Svar på varför det gör ont (d.v.s. specifik diagnos)

Handläggningen på akutmottagningen omfattar punkt 1 och 2, men ofta inte punkt 3. Att inte kunna berätta för patienten varför han eller hon har ont kan dock vara frustrerande för båda parter. Erfarenhetsmässigt minskar denna frustration om man vid lämpligt tillfälle förklarar för patienten: hur arbetet på en akutmottagning är upplagt; att handläggningen syftar till att utesluta eller bekräfta behandlingskrävande tillstånd; samt vad som kommer att hända härnäst, både vid akutbesöket och under tiden därefter.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev