Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

KLINISK UNDERSÖKNING

Mellan fråga 2 och 3 kommer oftast den kliniska undersökningen. Under hela den fortsatta handläggningen skall fråga 1 och 2 kontinuerligt re-evalueras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev