Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Misstänkt appendicit

Ungefär en av tio patienter som söker med buksmärtor på en kirurgisk akutmottagning får diagnosen appendicit. Patienterna är oftast yngre och uppvisar smärtor lågt till höger i buken som ibland föregåtts av diffusa eller höga buksmärtor, enstaka kräkningar och/eller lös avföring samt måttlig feber. Det är dock välkänt att den kliniska bilden kan variera betydligt.

Den initiala handläggningen omfattas av samma principer som för övriga patienter med akut buksmärta, men om handläggningen resulterar i att misstanken om appendicit är tillräckligt hög innebär det i praktiken att patienten skall opereras utan vidare diagnostik, något som gör att man ibland opererar patienter utan sjukdom i appendix.

Den springande punkten är alltså när misstanken kan anses ”tillräckligt” hög. För att underlätta denna bedömning finns ett flertal scoringsystem. Det mest validerade av dessa heter AIR-score (appendicitis inflammatory response), och delar in patienterna i tre grupper (låg, intermediär och hög risk för appendicit). Läs mer om hur man handlägger dessa patienter i översikten om appendicit på internetmedicin.se.

Vad gäller radiologisk diagnostik så kan CT med hög sensitivitet och specificitet ställa diagnosen appendicit. Hos äldre patienter (> 40-50 års ålder) ska man mer liberalt utföra CT-buk innan man går till operation, eftersom differentialdiagnoser som divertikulit och bukmalignitet är vanligare och dessa diagnoser kräver ett annat perioperativt omhändertagande än ”vanlig” appendicit.

Studier har gjorts för att värdera nyttan av att rutinmässigt utföra CT vid misstänkt appendicit. Resultaten varierar men ingen uppenbar patientnytta har kunnat påvisas. Klicka här för ett fördjupat resonemang om rutinmässig datortomografi i samband med akut buksmärta.

Prenumerera på våra nyhetsbrev