Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Om Akut buk

Akut buk är en sida riktad till legitimerad sjukvårdspersonal samt läkare och sjuksköterskor under utbildning. Målet är att på ett överskådligt sätt återge användbar information om olika aspekter av handläggningen av patienter med akuta buksmärtor. Innehållet på hemsidan är tänkt som en hjälp vid inlärning eller klinisk handläggning. Liksom för allt digitalt informationsstöd gäller dock att användaren själv bär ansvaret för de beslut han eller hon fattar i den kliniska situationen. Inget informationsstöd av denna typ kan bli heltäckande och man får räkna med att lokala traditioner och erfarenheter varierar runt om i landet. Mer juridisk information finns på internetmedicin.se.

Akut buk är framtaget av Martin Lindsten (specialistläkare i kirurgi) och Kjell Ivarsson (med dr och specialistläkare i kirurgi). Tillsammans har de tidigare bl.a. skrivit flera behandlingsöversikter inom området akut buk för Internetmedicin, föreläst om akut buk och författat boken Akut buk 3.0 (Gleerups förlag, 2011).

Seniorprofessor Bengt Jeppsson (VO Kirurgi, Skånes Universitetssjukvård) och Docent Thomas Fork (Bild- och Funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes Universitetssjukvård) har faktagranskat innehållet på hemsidan och kommit med värdefulla synpunkter.

David Larsson (som även skapat bl.a. icd.nu och lakemedel.info) står för programmering och design genom Epello AB. 

Akut buk är liksom icd.nu en del av internetmedicin.se.

Uppdaterad 2020-04-22

Prenumerera på våra nyhetsbrev