Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ospecifika buksmärtor

  • Ospecifika buksmärtor kallas även buksmärta UNS (icd-kod R10.4)
  • Innebär smärtor som spontant avklingat och där man trots antingen vidare utredning eller uppföljning efter akutbesöket inte kan fastställa orsaken till smärtepisoden
  • Är alltid en uteslutningsdiagnos
  • Nästan var tredje patient som söker för akuta buksmärtor tillhör denna grupp (se Hur vanliga är de olika diagnoserna?)

Prenumerera på våra nyhetsbrev