Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Övrig diagnostik

EKG

  • Kan identifiera t.ex. ischemisk hjärtskada, förmaksflimmer
  • Kardiell sjukdom kan antingen ge de primära symtomen (hög buksmärta/låg bröstsmärta) eller orsaka sekundär sjukdom som ger buksmärta (t.ex. tarmischemi)

V-sond

  • Värderar passagehinder i tarmen och utseende av ventrikelinnehåll
  • Skyddar även luftvägarna vid kräkningar

KAD

  • Värderar urinretention samt timdiuresen
  • Man kan vid frågeställning urinstämma börja med ett lokalt ultraljud över blåsan (s.k. Bladderscan)

Prenumerera på våra nyhetsbrev