Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

”Klabbet” (vanligare)

”Klabbet” är de kirurgiska (och urologiska) diagnoser som oftast ligger bakom akuta buksmärtor. De ger ofta (men inte alltid) lokaliserade smärtor, inom parentes anges typisk smärtlokalisation.

Prenumerera på våra nyhetsbrev