Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peritonit och paralys

Dessa båda begrepp används ofta när man diskuterar akut buk. Ingen av dem utgör normalt primärdiagnos utan är att betrakta som sekundära till annan sjukdom.

Peritonit

 • Inflammation av peritoneum (kallas även bukhinneinflammation)
 • Uppstår när peritoneum retas av (exempel, mest retande står överst)
  • Magsyra, galla
  • Tarminnehåll, pus
  • Inflammerade organ (t.ex. appendicit, divertikulit, kolecystit)
  • Blod
  • Urin
 • Kan vara lokal eller generell
 • Peritonit innebär som regel att kirurgisk sjukdom föreligger i buken (men kan i sällsynta fall vara primär eller av oklar genes)
 • Fyra klassiska fynd i status
  • Ofrivilligt muskelförsvar
  • Släppömhet
  • Direkt palpationsömhet
  • Indirekt palpationsömhet (vid lokal peritonit)
 • Läs mer under Status

Paralys, ”tyst buk”

 • Synonymt med paralytiskt ileus (d.v.s. tarmperistaltiken har helt avstannat)
 • Innebär att inga tarmljud hörs efter 60-90 sekunders auskultation
 • Finns många bakomliggande orsaker, varav kirurgisk buksjukdom är en
 • Paralytiskt ileus hos patienter med misstänkt akut buk kan alltså vara en indikation allvarlig sjukdom, men innebär inte per definition bakomliggande kirurgisk sjukdom (jämför peritonit, som nästan alltid signalerar kirurgisk sjukdom)

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev