Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Poliklinisk uppföljning

Poliklinisk uppföljning

 • När? (vanliga exempel)
  • Divertikulit (för kolonutredning, om ej utfört senaste året-åren)
  • Njurstensanfall (uppföljande urografi efter 3 veckor)
  • Misstänkt gallstenssjukdom (ultraljud)
  • Misstänkt ulkus hos pat över 40 års ålder eller med larmsymtom som viktnedgång eller dysfagi (gastroskopi inom 2-4 veckor)
  • Specifika patologiska fynd hittats som behöver följas upp (t.ex. levercysta, incidentalom, blåsljud)
  • Behov föreligger hos läkare/patient
 • Var?
  • I första hand remiss till primärvården
  • Vid snabb uppföljning ibland via akutläkaren
  • Vid specifik patologi via specialistmottagning

OBS! Inför hemgång från akutmottagningen – förklara alltid för patienten att man ofta inte ställt en slutlig diagnos och betona vikten av att söka akut på nytt vid förvärrade symtom!

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev