Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Preparat och dosering

Förstahandsval (förutom stenanfall enligt nedan)

 • Opioid intravenöst
 • Hjälper vid de flesta typer av buksmärtor
 • Effekten kan reverseras med naloxone i.v.
 • Preparat och dosering
  • Morfin 2.5 – 5 mg i.v.
  • Ketogan 2.5 – 5 mg i.v. (vid t.ex. känd njursvikt, metaboliseras i levern)
  • Upprepas tills smärtfrihet uppnås
 • ev Försiktighet vid kända gallstensanfall (kan ge spasm sfinkter Oddi, evidensen dock svag)
 • Vid redan pågående opioidbehandling – högre doser opioider krävs, se konverteringstabell

Uttalad misstanke om njurstensanfall eller känd gallstenssjukdom

 • I första hand NSAID parenteralt (preparat och dosering enligt lokala riktlinjer)
 • Försiktighet vid kreatininstegring, känd överkänslighet inkl. ASA
 • Vid utebliven effekt efter cirka 30 minuter – opioid i kombination med spasmolytika (t.ex. Spasmofen 1 ml i.v. eller s.c.)

Prenumerera på våra nyhetsbrev