Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Slätröntgen

BÖS (slätröntgen buköversikt) är en väl beprövad undersökning vid frågeställningarna fri gas och ileus. Träffsäkerheten är hög för bedömning av ileus, men den missar cirka 30 % av fallen med fri gas.

Den traditionella BÖS:en ersätts allt mer av CT. Slätröntgen har dock fortfarande en plats om den är tillgänglig för direkt diagnostik på akutrummet.

En CT-buk utan kontrast med lågdosförfarande (på vissa håll kallad CT buköversikt eller CT-BÖS) utförd med en modern datortomograf ger

  • En jämförbar eller något högre stråldos än en traditionell BÖS (vid CT-buk med fulldosförfarande är dock stråldosen betydligt högre)
  • Motsvarande eller klart bättre information kring frågeställningarna fri gas och ileus
  • I de flesta fall även tillräckligt med information för att besvara flertalet andra frågeställningar

Prenumerera på våra nyhetsbrev