Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Typisk smärtlokalisation

Ett traditionellt sätt att dela in möjliga bakomliggande diagnoser utgår från var i buken det gör ont. Indelningen baseras på klinisk erfarenhet men är inte heltäckande och undantag från denna regel förekommer ofta.

Diffusa/höga smärtor

Epigastriet (”maggropen”)

Under höger arcus

Under vänster arcus

Höger fossa

Vänster fossa

Utstrålning (exempel)

Prenumerera på våra nyhetsbrev