Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Status

Initialt

 • Värdera och omvärdera vitala parametrar (se Fråga 1)
 • Pulm
 • Cor
Resterande text beskriver bukstatus och PR.

Inspektion

 • Uppspänd eller sammanfallen buk
 • Operationsärr

Auskultation

 • Hörs tarmljud?
 • Metalliska (eller klingande) tarmljud
  • Låter ungefär som när vatten droppar i en underjordisk sjö
  • Klingande eller metalliska tarmljud talar för ileus
 • Blåsljud
  • Kan komma från aorta (AAA eller frisk aorta), eller från njurartärstenos
  • Kan även vara biljud från hjärtat som fortplantas i buken (vid t.ex. ileus, när hela tarmpaketet är vätskefyllt)

Perkussion

 • Främst vid undersökning av distenderad buk
 • Tympanistisk ton talar för utspända tarmar
 • Dämpad ton talar för vätska (t.ex. ascites) eller adipositas

Palpation

 • Börja så långt från smärtfokus som möjligt
 • Håll ögonkontakt, läs av smärtrespons
 • Be pat slappna av bukmusklerna, armarna utmed sidorna
 • Palpera först ytligt, sedan mer på djupet
 • Undersök systematiskt
  • Kvadranterna (höger och vänster fossa, under höger och vänster arcus)
  • Epigastriet
  • Flanker
  • Ljumskar
 • Smärtreaktion vid palpation
 • Muskelförsvar
  • Är frivilligt eller icke-frivilligt
  • Frivilligt muskelförsvar är normalt vid smärta
  • Icke-frivilligt muskelförsvar är ett peritonittecken
  • Kan saknas vid immunosuppression, hög ålder
 • Tecken på peritonit
  • Ofrivilligt muskelförsvar (se ovan)
  • Släppömhet
  • Indirekt ömhet
  • Direkt ömhet vid palpation
 • Resistenser
 • Hepatosplenomegali
 • Smärta under höger arcus som ökar vid samtidig inandning (kan tala för kolecystit)
 • Aorta (palperas ovan navelplan)
  • Glid med fingrarna från revbensbågarna
  • Känn av anslaget mot fingrarna
  • Fortsätt föra händerna mot varandra så länge fingrarna stöts i sidled
  • Försök avgöra aortas bredd (svårt att kliniskt utesluta breddökad aorta, samtidigt som aorta ofta är palpabel trots avsaknad av AAA)
 • Femoralispulsar
  • Palperas mitt i ljumskarna
  • Välfyllda femoralpulsationer motsvarar ett ungefärligt systoliskt BT på 70 mmHg
  • Sidoskillnad kan bero på aortadissektion typ B eller lokal stenos i femoralkärlet (men säger i normala fall inget om förekomsten av AAA)
 • Bråckportar (inguinalt, femoralt)
 • Yttre genitalia hos män (främst testis, tecken på torsion eller tumör?)

Om teknik vid bukpalpation

Vid bukpalpation är det viktigt att man hela tiden hjälper patienten att slappna av bukmuskulaturen (eftersom ofrivilligt muskelförsvar och palpabla resistenser är några av de fynd man letar efter). Det kan hjälpa dels att börja undersökningen så långt från smärtfokus som möjligt och därefter systematiskt undersöka hela buken, dels att man med handflatan mjukt studsar mot bukväggen under det att man lugnt förklarar för patienten att det är en naturlig reflex att spänna bukmusklerna vid smärta, och att det går utmärkt att undersöka en del av buken i taget även om patienten spänner bukmusklerna mellan varven.

 Per rektum (PR)

 • Rutinmässigt i status vid akuta buksmärtor hos vuxna (även om evidensen är ifrågasatt, se t.ex. denna artikel från Läkartidningen)
 • Hos barn är man betydligt mer restriktiv
 • Tillför information angående bl.a.
  • Tarmpassage och –funktion
  • Blödning från tarmen
  • Tumör i distala rektum
  • Smärta ut i buken vid misstänkt peritonit
 • Görs endast en gång och i slutet av status
 • Informera patienten om ovanstående
 • I sällsynta fall väljer pat ändå att avstå
 • Vad undersöker man?
  • Inspektion (sära rejält på klinkorna)
  • Sfinktertonus
  • Ömhet ut i buken?
  • Resistenser (tumör, fekalom)
  • Faeces (färg, form)
  • Tom ampulla?
  • Prostata
  • Vid behov – palpera i stomi

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev