Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

”The Big Five” (mest akuta)

The Big Five är de fem kirurgiska diagnoser som utgör det största akuta hotet mot patientens liv och som kräver en snabb initial handläggning. De ger oftast höga, centrala och/eller generella buksmärtor utan tydlig sidoskillnad.

Givetvis kan även andra diagnoser orsaka livshotande tillstånd, inte minst blödningar såsom mjältruptur vid splenomegali och andra aneurysmblödningar. Beakta alltid även akuta icke-kirurgiska diagnoser vid höga eller diffusa buksmärtor! Den initiala handläggningen är dock samma oavsett bakomliggande diagnos (se Fem beslut).

Gastrointestinala blödningar (både övre och nedre) ger oftast inte akuta buksmärtor och ingår därför inte i denna redovisning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev