Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

”Ompalpation”

“Ompalpation”

  • Innebär ett snart återbesök till akuten för ny undersökning och nya labprover
  • Utförs ofta dagen efter eller några dagar efter akutbesöket
  • Kan vara indicerat vid t.ex.

OBS! Inför hemgång från akutmottagningen – förklara alltid för patienten att man ofta inte ställt en slutlig diagnos och betona vikten av att söka akut på nytt vid förvärrade symtom!

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev