Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Vårdnivå

Var den enskilde patienten skall vårdas beslutas från fall till fall utifrån patientens tillstånd och sjukhusets förutsättningar.

Grovt sett kan man välja mellan:

  • IVA
  • Akutvårdsavdelning med övervakningsmöjligheter (t.ex. vitala parametrar, timdiures)
  • Vårdavdelning

Prenumerera på våra nyhetsbrev