Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser

Att arbeta för Läkare Utan Gränser är en utmaning. Fältarbetet ger dig möjlighet att hjälpa människor på ett konkret sätt där behoven är som störst.
Just nu, när du läser detta, kan någon av våra fältarbetare behandla ett undernärt barn, en annan fundera över var latrinerna ska stå i ett flyktingläger och en tredje lägga om en skottskada samtidigt som han lyssnar på en förtvivlad mans berättelse om hur hans by attackerades.

Att arbeta för Läkare Utan Gränser är en utmaning. Fältarbetet ger dig möjlighet att hjälpa människor på ett konkret sätt där behoven är som störst. Du gör en oerhört viktig insats som är utvecklande både personligt och professionellt, samtidigt som du får en erfarenhet för livet.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som finns på plats i ett 60-tal länder runtom i världen och rekryterar medicinsk personal såsom Läkare, Infektionsläkare, Gynekologer, Kirurger, Narkosläkare, Narkossjuksköterskor, Operationssjuksköterskor, Pediatriker, Sjuksköterskor och Barnmorskor.

Om du vill veta hur det är att arbeta i fält finns flera slags upplevelser på Läkare Utan Gränsers webbplats. Här du kan ta del av våra filmer (se ett par av dem här nedan), bloggar, reseberättelser, intervjuer och praktisk information om hur du själv kan bli fältarbetare.

Kontaktuppgifter till Läkare Utan Gränser
Gjörwellsgatan 28, 4 trappor
Box 34048
100 26 Stockholm
Tel. (vxl): 010-199 32 00
Webbsida


Läs mer om fältarbete här
Läs berättelser från fält här

Narkosläkaren Henrik Jörnvall, Haiti:


Sjuksköterskan Anna Thomson, Sierra Leone:

Prenumerera på våra nyhetsbrev