Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Eva Kimby

Professor Emerita, Hematologiskt centrum Centrum/Huddinge/Karolinska Universitetssjukhuset


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev