Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Karl Swedberg

Seniorprofessor, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev