Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kerstin Arnsvik- Malmberg

Med dr, överläkare, BUP Stockholm/


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev