Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Robert Hast

Professor, Karolinska Institutet/Stockholm


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev