Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Entropion (inåtvänt ögonlock)

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

UPPDATERAD

2021-09-16

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Entropion innebär ett inåtvänt ögonlock (oftast det nedre). Cilierna sveper då mot ögonbulben och varje ögonrörelse kan ge irritation av hornhinnans yta. Med tiden förvärras ofta tillståndet och kräver kirurgisk behandling. Långvarig påverkan på kornea kan leda till allvarliga komplikationer, såsom epitelskador, keratit, ärrbildning samt även synförlust.

Entropion är vanligast hos äldre och kommer successivt. Det orsakas oftast av åldersförändringar (senilt entropion) då ögonlockets muskulatur förslappas. Andra bakomliggande orsaker är trakom och herpes zoster. Det finns även en sällsynt, medfödd, variant.SYMTOM

 

 • Ökat tårflöde
   
 • Skav
   
 • Främmande kroppskänsla
   
 • Blefarospasm

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Ektropion (utåtvänt ögonlock)
   
 • Basaliom
   
 • Blefarit
   
 • Hordeolum
   
 • Trikiasis - förvärvat tillstånd med felväxande cilier som skaver mot kornea
   
 • Distichiasis – kongenitalt tillstånd där ögonlockscilier växer ut från den tarsala konjunktivan och skrapar mot kornea
   
 • Epiblefaron – ett extra hudveck som ligger över den undre ögonlockskanten och kan skava mot kornea

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

 • Beskrivning av besvär. Fråga om värk, skavkänsla, ökat tårflöde och ljuskänslighet.
 • Grad och duration av besvär
 • Infektionstecken?

 

 

Status

Entropion är en klinisk diagnos:

 • Inspektion: Ögonlockens ställning. Nedre ögonlocket inåtvänt, eventuellt vid knip? Svullnad? Rodnad? Ögonfransriktning?
   
 • Palpation av ögonlocket: Ömhet?

 

 

Övriga undersökningar

Vid fluoresceinfärgning av ögat och färgupptag i korneas nedre del, men ingen tydlig entropion: be patienten knipa med ögat 30 sekunder. En intermittent entropion kan då bli manifest.BEHANDLING

 

Egenbehandling

 • Man kan tillfälligt fästa det nedre ögonlocket med hudvänlig tejp mot kinden i väntan på kirurgi.
   
 • Tårsubstitution, exempelvis karbomer (Viscotears) (ögongel 2 mg/g), 1 droppe 3-4 gånger dagligen, som symtomatisk lindring vid ögonirritation i väntan på specialistbedömning.

 

 

Annan behandling

 • Remiss till ögonspecialist (se nedan). Behandlingen innebär kirurgisk intervention och ger goda resultat. Vid spastisk entropion kan Botulinumtoxininjektioner ges.
   
 • Bandagelins
   
 • Behandling av sekundära inflammationer/infektioner

 

 

 

UPPFÖLJNING


Ingen specifik uppföljning behövs från primärvården då patienten i regel remitteras vidare för kirurgi.KOMPLIKATIONER

 

Irriterade ögon, korneala ulcerationer, keratit, nedsatt visus.

 

Remiss till ögonspecialist

 • Entropion behandlas med kirurgi. Vid oretat öga finns ingen prioritet.

 • Vid kornealpåverkan ska ögonläkare bedöma patienten inom ett dygn.

 

 

 

ICD-10

Entropion och trikiasis H02.0


Referenser

Pereira MG, Rodrigues MA, Rodrigues SA. Eyelid entropion. Semin Ophthalmol.
2010 May;25(3):52-8. Länk

Kocaoglu FA, Katircioglu YA, Tok OY, Pulat H, Ornek F. The histopathology of involutional ectropion and entropion. Can J Ophthalmol. 2009 Dec;44(6):677-9. Länk

Emedicine. Medscape. Entropion. Länk

Lönwe B. Ögonsjukdomar i primärvården, 2005. s. 99-100.

Kugelberg M, Ygge J. Ögonboken, Liber 2011 sid. 172-173.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev