Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Smarta insulinpennor

FÖRFATTARE

Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-04-19

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Med smarta insulinpennor (NovoPen®6 & NovoPen Echo®Plus) kan man tillföra antingen snabbverkande- eller långverkande insulin. En smart insulinpenna samlar information om datum och tidpunkt för administrering av insulindoser, samt antalet enheter som administrerats. På insulinpennan finns en display som visar hur lång tid det gått sedan senaste givna insulindosen och hur många enheter som senast gavs. Smarta insulinpennor kan överföra data (datum, tid, dos) via Near Field Communication (NFC) till antingen en smartphone, surfplatta, dator eller via en speciell dockningsstation. Den nedladdade datan kan ge både patient och vårdgivare möjlighet att se injektionsmönster över tid. Smarta insulinpennor kan med fördel kombineras med realtids CGM (rt-CGM). Den smarta insulinpennan kan ge information om antal missade doser, optimal tidpunkt för insulinadministrering och optimal dos i förhållande till olika måltider när den används tillsammans med CGM.
 

 

 

FÖR- OCH NACKDELAR

 

Fördelar
 

 • Förbättrad glukoskontroll med en sänkning av HbA1c med 6.8 mmol/mol

 • Ökad tid time in range (3,9–10,0 mmol/L) med 1,9 tim/dag

 • Minskad risk för hypoglykemi med 33 färre icke allvarliga hypoglykemier /patient/år (15 min < 3,0 mmol/L)

 • Minskning av för sent angivna bolus med 42 %

 • Kostnadseffektiv jämfört med ordinarie pennbehandling

 

Nackdelar
 

 • NovoPen®6 & NovoPen Echo®Plus fungerar inte för alla olika producenters insulin
   

 

INDIKATIONER (VUXNA)

 

Diabetes mellitus där insulinbehandling är indicerad.


Riktlinjer för användning

Insulindoserna anpassas gängse utifrån glukosmonitorering och HbA1c.

 

Val av insulin

Insulin till smarta insulinpennor (NovoPen®6 & NovoPen Echo®Plus) är direktverkande måltidsinsulin, Novorapid/Fiasp alternativt långverkande insulin Tresiba.

 

Det kommer att komma smarta insulinpennor där man kan använda alla typer av insulin.

 

 

INFORMATION TILL PATIENTEN
 

 • Smarta insulinpennor används precis som ordinarie icke förfyllda insulinpennor.

 • Minnesfunktionen sparar de senaste 800 injektioner.

 • Data kan laddas ned via Near Field Communication (NFC) mot smartphone, surfplatta eller dator eller via en speciell dockningsstation på kliniken.

 • Smarta insulinpennor har en garanterad livslängd på minst 3 år utan laddning av batteriet.

 • Doser: NovoPen®6 har en maxdos på 60 insulinenheter med dos steg om 1 enhet, medan NovoPen Echo®Plus har en maxdos på 30 insulinenheter med dos steg om 0,5 enheter.

 

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

 

Diabetesteamet ska tillgodose patientens behov av utbildning och feedback vid start av smarta insulinpennor. Nedladdning av insulinpenndata rekommenderas vid varje besök liksom regelbunden nedladdning och utvärdering hemma.


 

KRAV PÅ BEHANDLANDE KLINIK

 

Behandlande klinik skall ha erforderlig kunskap om insulinbehandling, nedladdning av data samt kunna utvärdera och ge feedback till patienterna. Vidare bör personal från kliniken regelbundet delta i fortbildning kring diabetesteknologi regionalt eller nationellt.


Kvalitetsarbete

Uppföljning av behandling med smarta insulinpennor sker via NDR.

 

 

ICD-10

Diabetes mellitus typ 1 med icke specificerade komplikationer E10.8
Diabetes mellitus typ 1 utan (uppgift om) komplikationer E10.9

Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer E11.8
Diabetes mellitus typ 2 utan (uppgift om) komplikationer E11.0
Referenser
 

Safford MM, Russell L, Suh DC, Roman S, Pogach L. How much time do patients with diabetes spend on self-care? J Am Board Fam Pract. 2005;18:262-270. Länk

 

Battelino T, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-603. Länk

 

Beck RW, et al. Validation of Time in Range as an Outcome Measure for Diabetes Clinical Trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-5. Länk

 

Lu J, et al. Time in Range Is Associated with Carotid Intima-Media Thickness in Type 2 Diabetes. Diabetes technology & therapeutics. 2020;22(2):72-8. Länk

 

Lu J, et al. Association of Time in Range, as Assessed by Continuous Glucose Monitoring, With Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2018;41(11):2370-6. Länk

 

Nationella Diabetes Registret (NDR). Nyhetsbrev - juli 2020. Länk 

 

Peter Adolfsson, Niels Væver Hartvig, Anne Kaas, Jonas Bech Møller, Jarl Hellman. Increased time in range and improved insulin adherence after introduction of a smart connected insulin pen. Diabetes Technology and Therapeutics 2020. DOI: 10.1089/dia.2019.0411. Länk

 

Jendle J, Ericsson Å, Gundgaard J, Bech Møller J, Valentine WJ, Hunt B. Smart Insulin Pens are Associated with Improved Clinical Outcomes at Lower Cost Versus Standard-of-Care Treatment of Type 1 Diabetes in Sweden: A Cost-Effectiveness Analysis. Diabetes Therapy. 2021;12(1):373-388. DOI 10.1007/s13300-020-00980-1. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev