Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Amningskomplikationer, sår/fissur på bröstvårta

FÖRFATTARE

Med dr, leg. ssk Gerd Almquist-Tangen, /

GRANSKARE

Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-06-10

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Såriga bröstvårtor är en av de vanligaste komplikationerna vid amning. Förekomsten varierar mellan 30–85 % och är vanligare bland förstföderskor. Om sår utvecklas finns det risk för utbredning till djupare vävnad och om det inte åtgärdas kan sårläkning försvåras samt ge ökad risk för infektion. För att undvika sår är det viktigt att vara uppmärksam på om barnet har ett bra tag om bröstet och ligger rätt i famnen.


Orsaker
 

 • Barnet har fel tag eller läge vid bröstet
  - Barnet ligger för långt från bröstet
  - Barnet har ett för litet tag om bröstet
  - Barnet ligger snett i förhållande till bröstvårtan

 • Inverterade eller indragna bröstvårtor

 • Bakterie- eller svampinfektion

 • Barn med kort tungband eller läppband

 • Smärta vid amning

 • Eksem i anamnesen

 • Felaktig användning av amningshjälpmedel

 

 

 

SYMTOM

 

 • Smärta. Ofta ihållande under hela amningen

 • Klämd och/eller snedsugen bröstvårta

 • Vävnadsskada på bröstvårtan (sår, spricka)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING
 

 • Amningsobservation

 • Mammans allmäntillstånd

 • Sårstatus
  - Lokalisation: beskrivning enligt klockan.
  - Sårkaraktär: torrt, blödande, smetigt, sprickor, krater?

 • Lab: Odling för bakterier och svamp bör övervägas vid smärtande svårläkta sår utan förbättring efter mer än en vecka samt vid mastit. Odling från hud i första hand, och från mjölk vid behov.

 

 

Anamnes
 

 • Debut: initialt i amningsstarten eller senare?

 • Duration?

 • Smärtanamnes
  - Smärtkaraktär: brännande, stickande?
  - Smärtskattning: t ex med VAS-skalan
  - Smärttillfälle: i början, under eller efter amning? Mellan amning?

 • Får barnet annan föda på annat sätt?

 

 

 

BEHANDLING

 

En helhetsbedömning av amningssituationen bör göras och sedan styra behandlingen.


Icke-farmakologisk behandling
 

 • God handhygien för att undvika infektioner.
   
 • Låta barnet börja suga på det bröst som gör minst ont. Barnet suger nämligen kraftigast i början av amningen, innan den så kallade utdrivningsreflexen som gör att mjölken börjar rinna ordentligt har kommit igång.
   
 • Beroende på hur såret ser ut finns olika sätt att försöka ändra amningsställning och barnets tag om bröstet.
   
 • Genom förbättrad amningsteknik kan smärtan lindras.
   
 • Smärtlindring med exempelvis varma duschar.
   
 • Lufttorka bröst efter amning och hålla dem torra.
   
 • Avlasta bröstvårtan och lindra smärtan genom att använda amningsnapp. Om denna används rätt suger barnet mer effektivt och smärta i bröstvårtan minskar. Observera att det är viktigt att amningsnappen hålls ren genom att kokas i vatten.
   
 • Upprätta en handlingsplan med mamman.

 

 

Farmakologisk behandling

Sårsalva

Det finns sårsalvor att köpa på apoteken för såriga bröstvårtor. Det finns inga vetenskapliga bevis för salvans effekt, men många mammor upplever att huden blir mjukare och att det gör mindre ont.


Smärtlindring
 

 • Ibuprofen tablett 200–400 mg 1 x 3-4, högst 1200 mg/dygn.

 • Ges med fördel i kombination med paracetamol tablett 1 g x 4.

 • Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra ges endast paracetamol.Lokalbehandling

Om såret inte förbättras efter en vecka trots omvårdnadsåtgärder:
 

 • Salva Microcid 1 x 3 i 5 dagar (aktuellt både vid stafylokock- och streptokockinfektion).Antibiotikabehandling

Om lokalbehandling inte hjälper:
 

 • Flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 i 10 dagar under de första 8 veckorna postpartum. Därefter 750 mg 1 x 2 i 10 dagar.
   
 • Klindamycin (Dalacin) tablett 300 mg 1 x 3 i 10 dagar vid överkänslighet eller MRSA-infektion.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Det är viktigt med uppföljning och utvärdering av behandling. Mammor med smärtsam amning som inte får stöd, överväger ofta att avsluta amningen trots att de har en önskan om att amma. Smärta stör utdrivningsreflexen och därför bör man inte vara för återhållsam med smärtstillande medel.

Stöd och råd kan erbjudas via:
 

 • BVC
 • Amningsmottagning
 • Amningshjälpen
 • 1177

 

Uppföljning bör innefatta amningsobservation och smärtskattning med hjälp av exempelvis VAS-stickan.


 

ICD-10

Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd O92.2
Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd O92.1

 

Referenser

Almqvist-Tangen G, Bergman S, Dahlgren J, Roswall J. Alm B. Factors associated with discontinuation of breastfeeding before one month of age. Acta Paediatrica 2012 101:1:55-60. Länk

Amir, L. H., Jones, L. E., & Buck, M. L. (2015). Nipple pain associated with breastfeeding: incorporating current neurophysiology into clinical reasoning. Australian family physician, 44(3), 127. Länk

Branger, B. (2020). Description of 101 cases of nipple cracks and risk factors via case–control study in eight units of a perinatal network. Archives de Pédiatrie, 27(1), 45-50. Länk

Kent, J. C., Ashton, E., Hardwick, C. M., Rowan, M. K., Chia, E. S., Fairclough, K. A., ... & Geddes, D. T. Nipple pain in breastfeeding mothers: incidence, causes and treatments. International journal of environmental research and public health. 2015 Sep 29;12(10):12247-63. Länk

Pevzner, M., & Dahan, A. Mastitis While Breastfeeding: Prevention, the Importance of Proper Treatment, and Potential Complications. J Clin Med
. 2020 Jul 22;9(8):2328. Länk

Regionalt Vårdprogram. (2016) Bröstkomplikationer i samband med amning. Länk

Vieira, F., Bachion, M. M., Mota, D. D. C., & Munari, D. B. A systematic review of the interventions for nipple trauma in breastfeeding mothers. Journal of Nursing Scholarship. 2013 Jun;45(2):116-25. Länk

World Health Organization, Breastfeeding. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev