Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Akne

FÖRFATTARE

Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2021-10-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Akne är vanligt från tidig pubertet.

Besvär upp i vuxen ålder är vanligt och 3-5 % av alla har fortfarande besvär vid 40 års ålder.

 

Patogenes

Vid puberteten, då androgenhalten ökar hos både män och kvinnor, sker en ökad aktivitet i talgkörtlarna. Den ökade sebumsekretionen, liksom hyperkeratiniseringen av talgkörtelns utförsgång och ökad mängd Propionebacterium acne med samtidig inflammation, anses ha etiologisk betydelse.

Kostens eventuella betydelse för akne har varit omdiskuterat, men kan inte helt förkastas. Det är bl a insulinets testosteronliknande egenskaper som gett dessa antydningar. Det finns studier som antyder att ”medelhavskost” har viss effekt vid akne, men skillnaden mot kontrollgruppen var mycket liten.

Polycystiska ovarier (PCO) innefattar hormonavvikelser som ofta ger upphov till akne. Förutom genetiska och etniska faktorer påverkas PCO också av övervikt och insulinstegringar, se ovan om födan.

 

Definitioner

Olika typer av akne övergår i varandra:
 

 • Akne komedonika (pormaskakne). Proppbildning i talgkörtelutförsgångar dominerar bilden utan påtagligt inflammatoriskt inslag.
   
 • Akne papulopustulosa. Rodnade papler och pustler dominerar bilden.
   
 • Akne nodulocystika. Djupare infiltrat och pusfyllda cystor.

 

 

 

SYMTOM

 

Diagnosen är oftast uppenbar i tonåren med komedoner, papler och pustler i ansikte och ofta på bröst och rygg.

Vid mer uttalad akne kan det finnas ett inslag av djupare noduli. Dessa löper stor risk att obehandlade läka med ärr, men ärrläkning kan även ske vid andra aknelesioner som får stå bristfälligt behandlade under många månader.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Rosacea. Kännetecknas av frånvaro av komedoner och ett mer påtagligt erythem, huvudsakligen lokaliserat centralt i ansiktet. Drabbar bara vuxna, fr a efter 30 års ålder. Blir ofta sämre av sol. Rosacea kan också vara huvudsakligen enkelsidig, vilket är ovanligt vid akne.
   
 • Furunkulos. Kännetecknas av mer akuta ömmande, oftast enstaka lesioner med annan utbredning än vid akne, fr a intertriginöst (hidradenitis suppurativa). Svarar i regel dåligt på farmakologisk akneterapi. Kirurgi är viktigt behandlingsalternativ vid hidradenititis suppurativa. Blandformer förekommer.
   
 • Follikulit (”hårsäcksinflammation”). Kan misstänkas vid kliande follikulära papulopuster på övre delen av bålen. Aknebehandling hjälper inte, men kan behandlas med t ex propylenglykol 50 % i vatten (färdig apoteksberedning) eller utvärtes medel mot tinea.

 

 

 

UTREDNING OCH PROVTAGNING

 

 • Hos kvinnor med vuxenakne kan hormonstörning misstänkas vid samtidigt oregelbundna menstruationer eller ökad behåring av manlig typ. Utredning med ultraljud avseende polycystiska ovarier (PCO) och ev hormonutredning med frågeställningen ökat androgenpåslag kan då vara indicerad.

 

 

 

BEHANDLING

 

Komedoakne
 

 • A-vitaminderivat 1 ggr/dag till natten (Differin, kräm). Effekt tidigast efter 3–6 veckor. Behandlingstid årslång. Har även bevisat förebyggande effekt eftersom det påverkar den första aknelesionen, mikrokomedonen. Ger i regel en initial irritation, vilket patienten bör informeras om. I början kan man därför behöva hoppa över enstaka dagar för att huden ska vänja sig.
   
 • Alternativ: Azelainsyra (Skinoren kräm eller Finacea gel) 2 ggr/dag. Effekt tidigast efter 4–8 veckor. Behandlingstid årslång.

 

 

Papulopustulös akne
 

 • Förstahandsmedel vid lindrig till måttlig akne är ett bensoylperoxidpreparat 1 gång/dag (Basiron AC gel 5 %), receptfritt. Effekt kan ses efter 2–6 veckor. Behandlingstid årslång. Har en mycket effektiv baktericid effekt. Dock vanligt med irritationer, kontaktallergier och även risk för blekning av textilier och hår.
   
 • Bensoylperoxid + A-vitaminderivat 1 gång/dag (Epiduo) om otillräcklig effekt av bensoylperoxidpreparat enbart. Finns även en starkare (ej förmånsberättigad) variant med bevisad effekt mot akneärr. Behandlingstid årslång.
   
 • Alternativ: Bensoylperoxid + klindamycin (Duac, ej förmån) eller tretinoin + klindamycin (Acnatac). Geler, 1 gång/dag. Behandlingstid 3 månader. Kan upprepas vid behov.
   
 • Klindamycin (Dalacin kutan emulsion) enbart bör idag undvikas p g a risken för bakterieresistens. Alternativen enligt ovan bättre.
   
 • Vid mer uttalad papulopustulös akne, eller när enstaka noduli finns, kan peroral behandling med Lymecyclin (Tetralysal) 300 mg x 2 p.o. i 3 månader ges. Detta ska kombineras med utvärtes behandling (Differin, Epiduo, Bensoylperoxid eller azelainsyra) för att minska resistensutveckling hos Propionebacterium acnes.

  Risken för solreaktioner är liten med detta tetracyklinpreparat (till skillnad mot doxycyklin i fulldos). I samband med utsättande/luftning av antibiotika är det lämpligt att behandla minst ett par veckor med Bensoylperoxider för att minska antalet resistenta stammar av P acne.

  Andrahandsmedel är erytromycin, i första hand vid sen graviditet. Erytromycin är klassat i Kategori D och ska enligt FASS inte användas av kvinnor som planerar graviditet eller under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt. Behandlingstid 3 månader. Större risk för bakterieresistens än tetracykliner och bör därför användas restriktivt.
   
 • Antibiotika bör inte ges i mer än 2 st 3-månaderskurer p g a resistensrisken och alltid kombineras med utvärtes aknemedel.
   
 • Till kvinnor med p-pillerönskemål kan t ex Desolett eller Yasmin ges, även om nyare studier gett antydan om högre tromboembolirisk än tidigare generationen p-piller. Effekten är långsamt insättande och noteras först efter några månader. Generellt har kombinations-p-piller en lindrande effekt på akne, medan minipiller och hormonspiral försämrar akne. Den systemiska hormonpåverkan av hormonspiral i jämförelse med minipiller är dock avsevärt mindre, och så även påverkan av akne. Ett gott alternativ ur aknesynvinkel, särskilt vid isotretinoinbehandling.
   
 • Laserbehandling eller olika typer av ljusbehandling får fortfarande anses vara för kostsamt och omständligt i relation till effekten (i studier är den bästa ljusbehandlingen inte bättre än Differin).

 

 

Akne under graviditet

Bensoylperoxid går bra att använda. Azelainsyra och klindamycin utvärtes är sannolikt ofarligt under graviditeten, men fullständig dokumentation saknas (Se FASS: B1). Retinoider ut/invärtes är kontraindicerade. Tetracykliner ska inte användas under de två sista trimestrarna under graviditeten och under amning p g a risk för påverkan på tandanlag och skelett. Erytromycin ska inte användas under första trimestern p g a risk för hjärt-kärlmissbildningar.

 

 

Remiss till dermatolog

Vid svår akne eller otillfredsställande behandlingsresultat vid andra former av akne. Läkemedelsverkets senaste rekommendationer (2014) poängterar att 2 st 3-månaderskurer med antibiotika utan läkning är en remissindikation till hudläkare för ställningstagande till behandling med läkemedlet Isotretinoin (hette tidigare Roaccutan) 0,5–1 mg/kg kroppsvikt i ofta minst 6 månader. Det föreligger inte heller längre något krav på att det måste vara en svår/nodulocystisk akne för behandling. Detta preparat ger långtidsläkning hos de allra flesta patienter. Isotretinoin är teratogent och läkemedelsverket har föreskrivit täta graviditetskontroller hos fertila kvinnor. Vanliga biverkningar är torrhet i hud och slemhinnor. Mindre vanligt är muskel- och ledvärk. Förekomst av depressioner är diskuterat, men är inte bevisat vanligare vid Isotretinoinbehandling. Läkemedelsinteraktioner är i stort sett inte förekommande.

Läkemedelsverkets rekommendationer är mycket tydliga: Minska perorala antibiotika vid akne, öka användandet av isotretinoin!

 

 

 

BILDARKIV

Länk till www.dermis.net

 ICD-10

Annan specificerad akne L70.8
Akne, ospecificerad L70.9

 

Referenser:

Information från Läkemedelsverket 2014(25):4. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev