Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Asteatotiskt eksem och Neurodermatit

FÖRFATTARE

Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2021-10-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

ASTEATOTISKT EKSEM (Eksema craquelé)

 

Definition

Asteatotiskt, krackelerat eksem är vanligen lokaliserat till underben, armar och händer men förekommer också på bålen.

Eksemet debuterar ofta vintertid hos män över 50 år.

 

Etiologi

Äldre personer uppvisar en generellt torr hud (xeros) med minskad epidermal cellnybildning och ofullständig utmognad av keratinocyter. Keratin-, vatten- och lipidinnehåll minskar i stratum corneum, vilket leder till en försvagad hudbarriär. Epidermis släpper lättare igenom kemikalier och keratinocyter frisätter cytokiner med eksem som följd.

En orsak till barriärskadan kan vara mutation i filaggringenen. Denna styr keratinbildning och vatteninnehåll i epidermis. Tio procent av befolkningen i Europa uppvisar mutationen. En annan orsak är låg luftfuktighet i kombination med hög rumstemperatur. Frekventa bad är uttorkande och leder lätt till epidermal barriärskada hos äldre.

Asteatotiskt eksem kan vara debutsymtom vid myxödem.
Försämring kan uppkomma vid behandling med diuretika.

 

Histopatologi

Samma som vid lindrigt eksem med karakteristiskt intercellulärt ödem i epidermis (spongios).

 

Symtom och klinik

Klåda på underben och armar, ibland över hela kroppen är det mest framträdande symtomet.

Huden är generellt torr och fint fjällande med ytliga fissurer som kan bli hemorragiska. Pretibial hud uppvisar tidigt nummulära eksemfläckar med krackelering som i gammalt porslin. Ansiktet sparas.

Besvären kan pågå i veckor till månader. Sommarmånaderna innebär förbättring.

 

Behandling
 

 • Försiktighet med tvål och vatten.
   
 • Fuktighetsbevarande, mjukgörande kräm flera gånger dagligen, t ex cremor Canoderm (karbamid). Kräm Propyless (propylenglykol) och kräm Fenuril (karbamid och natriumklorid) är bra behandlingsalternativ. Locobase repair är mjukgörare med god effekt på torr hud.
   
 • Om klåda rekommenderas som grupp III steroid kräm Elocon (mometasonfuroat) en gång per dag i en vecka, därefter varannan dag i en vecka, tredje veckan Elocon 2 dagar och därefter endast vid behov. Samtidigt med steroidbehandlingen mjukgörande kräm flera gånger per dag.

 

 

Bildarkiv

Länk till www.dermis.net - Asteatotiskt eksem

 

 

 

NEURODERMATIT

 

Definition

Neurodermatit är ett kroniskt eksem förknippat med svår, paroxysmal klåda.

 

Etiologi

Klådtillståndet kan ha startat av ett myggbett men ofta är orsaken helt okänd.

Rivning på kliande hudområden orsakar en breddökning (förtjockning) av epidermis, som avspeglar sig som en lichenifiering på hudytan. Stress är en starkt bidragande orsak vid försämring.

 

Histopatologi

Epidermis uppvisar en breddökning (acantos), förtjockat stratum corneum (hyperkeratos) och ett intercellulärt ödem (spongios). I dermis ses ett inflammatoriskt infiltrat.

 

Klinik

Klåda dominerar helt symtomatologin. Beröring av området utlöser klåda. Klådan orsakar rivning, som med tiden blir helt omedveten. Huden är förtjockad, strukturen förgrovad, blåskimrande, svagt pigmenterad och fjällande och försedd med exkoriationer. Prurigo nodularis är en nodulär lichenifiering.

Flertalet patienter är mellan 30 och 50 år. Hos kvinnor ses neurodermitis nuchae i hårfästet i nacken, hos män är neurodermitis cruris lateralt på underbenet vanlig.

Neurodermatitfläckar uppkommer vid långdragna eksemsjukdomar såsom atopiskt eksem med fläckvis lichenifiering på extremiteter i vuxen ålder, hypostatiskt eksem vid venös insufficiens och kroniskt asteatotiskt eksem.

 

Svårbehandlade former av neurodermatit
 

 • Prurigo nodularis är en kronisk, intensivt kliande nodulus med histologi som ett kroniskt eksem, neurodermatit. Mastceller och eosinofiler i det inflammatoriska infiltratet i dermis har betydelse för det långdragna klådtillståndet. Många patienter är atopiker.
   
 • Neurodermitis vulvae underhålls av en vaginal candidiasis.
  Vid neurodermatitis scroti är orsaken okänd. Scrotum är eroderad, vätskande och krustabelagd.
   
 • Neurodermatitis ani innebär svår klåda och patienten river så det blöder ofta utan känd orsak. Seborroiskt eksem och psoriasis är vanliga bidragande orsaker. Allergiskt kontakteksem för lokalanestetika i hemorroidpreparat kan vara en förklaring. Tarmläckage ut på perianal hud och anala kondylom underhåller irritation.
   
 • Notalgia parestetica är en lichenifierad, svagt pigmenterad och kliade fläck strax under scapula. Hudförändringen är förknippad med en sensorisk neuropati, ibland associerad med parestesi och smärta.

 

 

Behandling
 

 • Rivningen måste stoppas. Bryt klådan med grupp III steroid (Elocon, mometasonfuroat) en gång per dag i en vecka, därefter varannan dag i en vecka, två gånger under tredje veckan och därefter vid behov. Ersätt grupp III steroiden med kräm eller lotion Canoderm (karbamid, krämen fetast), kräm Propyless (propylenglykol) eller kräm Fenuril (karbamid och natriumklorid).
   
 • Zinkstrumpa stänger in det kliande området och förhindrar patienten att riva.
   
 • Svårbehandlade neurodermatiter och prurigo nodularis svarar på injektion Kenacort T (suspension 10 mg/ml) intradermalt helst med tuberkulinspruta med fin nål. Totalt används 2,5 ml suspension per gång och injektionen kan upprepas med två veckors mellanrum under en månad.
   
 • Neurodermatitis vulvae och scroti skall behandlas med svag steroid grupp I (Hydrocortison acetat) eller grupp II (kräm Emovat (klobetasonbutyrat)). Grupp III steroider kan orsaka hudatrofi med rodnad och brännande symtom. Lokala, potenta steroider penetrerar lätt den tunna huden i ljumsken och på skrotum. Penetrationen ökar genom occlusion mellan skrotum och lår.
   
 • Vaginal candidiasis behandlas med Diflucan (fluconazol) 150 mg som engångsdos p.o i kombination med antimykoticum lokalt, kräm Daktar (mikonazol) morgon och kväll i en vecka.

 

 

 

ICD-10

Asteatotiskt eksem L30.8A
Atopisk neurodermatit L20.8E
Diffus neurodermatit l20.8F

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: L30 Annan dermatit

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev