Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kutana vårtor

FÖRFATTARE

Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2021-09-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Verruca (plural: Verrucae) kallas ofta för vårtor. Vårtor är vanligast på händer och fötter, men kan förekomma över hela hudkostymen. Vårtor ges olika namn beroende på utseende och kroppslokal. Vanliga vårtor kallas ofta verruca vulgaris. Platta vårtor kallas verruca plana och sitter oftast i ansikte eller på handryggar, mest hos barn. Vårtor är oftast asymtomatiska, men kan, utöver kosmetiskt störande utseende, orsaka smärta, inte minst om de är lokaliserade på tryckutsatta områden såsom fotsulan (verruca plantaris).

Förutsatt att individen har ett kompetent immunförsvar försvinner vårtorna oftast av sig själva utan behandling, även om det ibland kan ta tid.

 

Etiologi

Kutana vårtor orsakas av humana papillomvirus (HPV). Det finns över 100 typer av HPV som alla infekterar epitelceller. Viral replikation och proliferation i differentierat skivepitel resulterar i utstickande, ibland vassa, utskott eller fjällande papler/plack i huden. Utseendet hos vårtor varierar beroende på bakomliggande HPV-typ och anatomisk lokal. Ibland resulterar HPV inte i synliga vårtor och viruset förblir då vilande i epitelceller. Den vanligaste infektionen är HPV typ 2 som typiskt drabbar händer och fötter. HPV-typerna 1, 4, 27 och 57 är också vanligt förekommande.

Plana vårtor, som är kliniskt distinkta från vanliga vårtor och vanligen förekommer på extremiteter och ansikte, orsakas av HPV-typerna 3 och 10. Genitala vårtor orsakas främst av HPV-typ 6 och 11, men berörs inte närmre i denna behandlingsöversikt (var god se separat behandlingsöversikt - kondylom).

Vårtor är vanligast bland barn och unga vuxna. Individer med atopiskt eksem eller immunbristsjukdomar såsom organtransplanterade individer är särskilt drabbade. Även om vårtor är vanligt saknas välgjorda epidemiologiska studier, men man kan i utgångsläget säga att de flesta någon gång varit mer eller mindre drabbade av vårtor.


 

SYMTOM

 

  • Ofta asymtomatiska
  • Besvärande utseende
  • Klåda
  • Smärta
  • Funktionella besvär (såsom vid förekomst vid ögonlock)

 

 

Kliniska fynd

Vårtor kan förekomma solitärt eller i grupp och kan emellanåt konfluera och bilda mer sammanhängande plack - så kallade mosaik-vårtor, vanligen hos patienter med varma och fuktiga fötter. Ytan är upphöjd och oregelbunden och emellanåt är lesionen lätt fjällande. Filiforma vårtor är mer stjälkade och kännetecknas av karaktäristiska ”havsanemonliknande” utskott, sitter vanligen på läpparna hos både barn och vuxna.

Med dermatoskop ses utöver hyperkeratos emellanåt diskreta papillblödningar vilket kan vara ett sätt att skilja detta från clavus (liktorn).
 

Kutana_vårtor_bild_1.jpg

Figur 1. Isolerad verruca plantaris – upphöjd hyperkeratotisk lesion.
 

Kutana_vårtor_bild_2.jpg

Figur 2. A) Isolerad verruca vulgaris periungualt – upphöjt hyperkeratotiskt plack.
B) Dermatoskopisk bild.

 

Kutana_vårtor_bild_3.jpg

Figur 3. A) Två områden med verruca plantaris. B) Dermatoskopiska bilder.
 

Bilder_verruca_vulgaris_1810052.jpg

Figur 4. A) Isolerad verruca av filiform karaktär - verrukös yta.
 

Bilder_verruca_vulgaris_181005.jpg

Figur 5. B): Dermatoskopiska bilder.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Klinisk undersökning är oftast tillräcklig för diagnos, men dermatoskopisk undersökning kan vara användbar för att utesluta andra tänkbara differentialdiagnoser. Om osäkerhet finns kan stansbiopsi utföras, men utförs sällan i praktiken.

Den histopatologiska bilden för vårtor är ofta karaktäristisk. HPV-typning kan i speciellt utvalda fall utföras och provmaterial skickas då till Skåne lab (utförs via Labmedicin i Skåne Länk).

 

Status

Liksom vid alla andra hudsjukdomar bör helkroppsinspektion eftersträvas. Fotodokumentation med klinikens eller patientens mobiltelefon kan vara av värde för att kunna följa behandlingseffekt.


 

BEHANDLING

 

Några enhetliga nationella riktlinjer för behandling av vårtor saknas. Patienterna uppmanas ofta att ta kontakt med apotek för att prova receptfri behandling.

På Sahlgrenska erbjuds ingen vidare medicinsk behandling av vårtor utan fokus ligger på patientinformation samt information om sjukdomsförlopp. På Sahlgrenska erbjuds däremot behandling till immunsupprimerade patienter. Dessa patienter erbjuds oftast kryobehandling. Om en enstaka vårta orsakar uttalade funktionella besvär, såsom vid förekomst i ögonlock vilket irriterar vid ögonblinkning, kan man naturligtvis överväga behandling även hos dessa individer.

 

Lokaliserad sjukdom

På apoteket finns ett stort antal produkter och apotekspersonal är ofta väl insatta i val av preparat. Om man önskar behandla vårtor med topikalt verkande medel bör behandling alltid inledas med filning av aktuellt/aktuella områden. Filningen underlättas om lesionen är något fuktad och uppluckrad innan.


Salicylsyra

I en Cochrane-analys (senast uppdaterad 2012) framgår det att topikal behandling med salicylsyra har evidens, men behandlingen kan ta lång tid. Innan salicylsyra appliceras bör huden ha filats enligt ovan, vidare bör huden vara helt torr.

Salicylsyra finns i olika beredningar såsom liniment/gel/kräm och plåster. Daglig applicering av lösningar/gel/krämer rekommernderas, medan plåster kan bytas varannan dag. Behandlingen bör inte pågå längre än 12 veckor.


Kryobehandling

Kryobehandling i en, alternativt två, seanser kan provas och har också visat sig ha effekt i aktuell metaanalys. Frysseanser bör pågå till cirka 2 mm av intilliggande hud är nedfryst. Aktuell upptiningstid bör vara mellan 30–60 sekunder. Det är värdefullt att informera patienten om att recidiv kan förekomma trots kryobehandling. Vidare kan kryobehandling orsaka sår samt hypopigmenterade ärr, något som är viktigt att tänka på vid behandling av patienter med mörkare hudtyper. Kryobehandling ges företrädesvis till ungdomar och vuxna, då små barn emellanåt kan ha svårt att medverka.

 

Barn

Aktiv exspektans är att föredra hos asymtomatiska barn. Om behandling övervägs bör man börja med topikalt verkande medel.
Om kryobehandling ges till barn (ges endast undantagsvis) bör EMLA-plåster över aktuella områden verka i 1-2 timmar före planerat ingrepp.

 

Utbredd sjukdom

Immunsupprimerade patienter med utbredd förekomst av vårtor bör bedömas av hudläkare. Behandling med acitretin (Neotigason) har i fallrapporter visat sig effektiv hos patienter med extensiv sjukdom. Denna typ av behandling ska initieras av hudläkare.


 

UPPFÖLJNING

 

Någon regelmässig uppföljning behövs sällan. Telefontid för kontroll av behandlingseffekt, kan naturligtvis erbjudas. Ofta är det värdefullt att lägga några extra minuter på patientinformation, inte minst till småbarnsföräldrar och att understryka den benigna genesen och ge info om naturalförlopp. Den muntliga informationen kan också kompletteras med skriftlig information från exempelvis 1177.se


 

PROGNOS

 

Vårtor är oftast självbegränsande, men detta kan ta upp till ett par år.


 

REMISS

 

Patienter med vårtor diagnostiseras och informeras i primärvården. Hudläkare kan naturligtvis kontaktas vid behov och vid osäker diagnos. Vid remiss är bifogade foton av stort värde.


 

BILDARKIV

 

Bilder på Dermis.net


 

ICD-10

Verruca vulgaris B07.9A
Verruca filiformis B07.9B
Verruca plana B07.9C
Verruca plantaris B07.9D

 

Referenser

Kwok CS et al. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9). Länk

J C Sterling et al British Association of Dermatologists' guidelines for the management of cutaneous warts 2014 Br J Dermatol. 2014 Oct;171(4):696-712. Länk

Deep Joshipura et al Acitretin for the treatment of recalcitrant plantar warts Dermatol Online J. 2017 Mar 15;23(3). Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev