Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lymfogranuloma venereum (LGV)

FÖRFATTARE

Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2022-01-21

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Definition

Lymfogranuloma venereum (LGV) är en infektionssjukdom som överförs sexuellt. Den är vanlig i Afrika, Sydamerika och Västindien men är relativt sällsynt i Europa. Dock har sjukdomen dykt upp allt oftare i europeiska storstäder bland män som har sex med män (MSM). På Infektion/Venhälsan i Stockholm har mer än 100 fall dokumenterats sedan 2007, 93 % rektal och 7 % uretral LGV. (83 % av alla fall var hos hivpositiva män som har sex med män (MSM)). Fortfarande aktuell 2021-2022. Tänk på att patienten samtidigt kan ha hiv, syfilis eller andra sjukdomar.


Orsak

Orsakas av Chlamydia trachomatis serotyp L1-3. Överförs på samma sätt som de övriga klamydiaserotyperna som ger "vanlig" klamydia genom oral-, vaginal- och analsex.


 

SYMTOM
 

 • Inkubationstid 10-21 dagar.
   
 • Uretral LGV debuterar oftast som ett litet sår på penis och sedan utvecklas lymfkörtelförstoring i ena eller båda ljumskarna.
   
 • Vaginal LGV debuterar oftast som ett litet sår i vagina, sedan utvecklas lymfkörtelförstoring i ena eller båda ljumskarna.
   
 • Rektal LGV debuterar oftast som en kraftig proktit med blödningar och även förstorade lymfkörtlar i ljumskarna.
   
 • Ibland kan infektionen bli så kraftig att lymfkörtlarna bildar vätskande sår.
   
 • Länk till bildgalleri av patienter med LGV.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

DIAGNOS

 

Prov tas från det misstänkta området (distala rektum, förstorad lymfkörtel, sår på penis eller i vagina) och skickas för PCR-analys för påvisande av klamydia. Genotypning av de specifika stammarna som orsakar LGV utförs på Akademiska sjukhuset Uppsala. Misstänks LGV hos en klamydiapositiv patient skall prov tas med virocultpinne och skickas till Uppsala.

Vid misstanke på eller säkerställd LGV skall patienten remitteras till närmaste venereologiska mottagning för behandling, smittspårning och uppföljning. Den venereologiska kliniken kan också utreda om det finns flera könssjukdomar hos patienten.BEHANDLING

 

 

UPPFÖLJNING

 

Prov från afficierat område tas 1 månad efter avslutad behandling och skickas för PCR-analys.PREVENTION

 

LGV är en anmälningspliktig könssjukdom och skall smittspåras. Detta görs lämpligen på venereologisk klinik.

Kondomer vid oral-, vaginal- och analsex skyddar mot smittan.

Smittskyddsblad - LGV

 


ICD-10

Lymfogranulom orsakat av klamydia A55.9

 

Referenser

Sexuellt överförda sjukdomar. Eric Sandström (red) Studentlitteratur 1994 s 169-176

Roett MA, Mayor MT and Uduhri KA. Diagnosis and Management of Genital Ulcers. Am J Fam Physician 2102; 85 (3): 254-262. Länk

Isaksson J, Carlsson O, Airell Å, Strömdahl S, Bratt G, Herrmann B. Lymphogranuloma venereum rates increased and Chlamydia trachomatis genotypes changed among men who have sex with men in Sweden 2004-2016. J Med Microbiol. 2017 Nov;66(11):1684-1687. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev