Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tinea corporis (ringorm)

FÖRFATTARE

Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2021-09-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Tinea corporis (ringorm) är vanligt förekommande i befolkningen och definieras av kutan dermatofyt-infektion som förekommer på andra lokaler än fötter, ljumskar, ansiktet, skalpen eller händer.


Etiologi

Ringorm orsakas av trådsvamp (dermatofyter) tillhörande släktena Trichophyton, Epidermophyton och Microsporon. Dessa svampar parasiterar på hudens hornämne som digereras med potenta keratolytiska enzymer. Dermatofyter ingår (till skillnad från jästsvamp) inte i hudens normalflora. Därmed är ett odlingsfynd med dermatofyt-växt att betrakta som patologiskt. Inkubationstiden för ringorm är cirka 4-10 dagar.

Trichophyton rubrum är den vanligaste orsaken till ringorm. Infektion framträder efter direktkontakt med smittad individ eller djur, eller sekundär smitta från annan kroppslokal såsom hårbotten, fötter eller naglar.


 

SYMTOM

 

Vanligen avgränsade plack med lätta till måttliga symtom:
 

 • Torrhet
 • Fjällning
 • Klåda

 

 

Kliniska fynd

Infektionen startar oftast som kliande cirkulärt lätt fjällande macula eller plack som sprider ut sig. Därefter sker typiskt en central uppklarning, men det kvarstår vanligen en lätt upphöjd kant (markerad randzon).

Det är den runda (annulära) formen på placken har gett namnet ringorm.
Vid mera utbredd sjukdom kan flertalet plack konfluera och emellanåt kan även pustler framträda.

Omfattningen och utbredningen kan variera.

Figur 1-3. Utbredd Tinea corporis, konfluerande fjällande erytem.

  

Figur 4-5. Tinea corporis, närbilder. Material för odling/PCR eller direktmikroskopi tas från randzoonen där dermatofytkoncentrationen är som högst.


Se även bilder på Demis.net.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

 • Anamnes
  Utlandsvistelser? Kontakt med djur? Omgivningsfall? Fritidsaktivitet som medför direktkontakt t ex brottning?
   
 • Status
  Hela huden inklusive hårbotten, ljumskar, finger- och tånaglar bör undersökas. Vid misstänkt nagelsvamp bör även prov tas härifrån. Vid positivt prov från nagel bör man misstänka sekundär smitta med autoinokulation och även överväga behandling riktad mot nagelsvampen.
   
 • Lab
  I och med att det finns snarlika differentialdiagnoser bör ringorm alltid bekräftas med mykologisk odling och odlingen måste då tas före insättning av behandling. Om behandling sätts in mot suspekt svampinfektion och man i ett senare skede önskar ta svampodling vid exempelvis andra differentialdiagnostiska överväganden bör topikal behandling ha satts ut 4 veckor innan provtagning. Att endast sätta in behandling utan att ta odling är som regel riskfritt för patienten, men kan naturligtvis medföra onödig väntan på korrekt diagnos (Doctors delay).
   
 • Vid oväntat stor utbredning bör misstanke väckas kring eventuellt bakomliggande immunbristsjukdom eller diabetes.
   
 • Övrigt
  Om misstanke om smitta från husdjur (ofta hund eller katt), be patienten ta djuret till veterinär då husdjuret kan vara asymtomatisk bärare.

 

 

 

BEHANDLING

 

Lokaliserad sjukdom

Lokalbehandling med antimykotisk kräm såsom:
 

 • Terbinafin-kräm 1 x 2 dagligen i 2 veckor.
 • Mikonazol-kräm 1 x 2 till och med en vecka efter symtomfrihet (total behandlingstid typiskt 4 veckor)

 

Andra topikala medel såsom Canesten, Pevaryl, Cortimyk kan också användas. Om topikal behandling sviktar är systemisk behandling nästa steg. Vid insmörjning av lokal antimykotika ska ett par centimeter av intilliggande till synes frisk hud också behandlas.


Utbredd sjukdom

Vid utbredd sjukdom bör systemisk behandling övervägas.

Vuxna
 

 

Systemisk behandling till barn viktjusteras enligt nedan
 

 • Terbinafin
  - Vikt 0-20 kg: 62,5 mg x 1 i 2 veckor
  - Vikt 20-40 kg: 125 mg x 1 i 2 veckor
  - Vikt > 40 kg: 250 mg x 1 i 2 veckor
   
 • Itrakonazol
  - 3-5 mg/kg kroppsvikt per dag (maxdos 200 mg/dag) i 2 veckor
   
 • Flukonazol
  - 6 mg/kg kroppsvikt 1 gång/vecka i 4-6 veckor

 

Obs! Systemisk behandling till barn är ej rekommenderat enligt FASS, men lång klinisk erfarenhet kring denna behandling finns. Märk därför aktuellt recept vid receptförskrivning med OBS! eller SIC!


 

UPPFÖLJNING

 

Vid lokaliserad sjukdom kan patienten behandlas i primärvården och behöver typiskt ingen uppföljning. Vid mer utbredd sjukdom där systemisk behandling övervägs bör dermatolog kontaktas före behandling och eventuell remiss till hudklinik. Vid systemisk behandling bör uppföljande besök övervägas i samband med avslut av systemisk behandling.


 

PROGNOS

 

Som regel utmärkt.


 

BILDARKIV

 

Bilder på Dermis.net


 

ICD-10

Dermatofytos på bålen B35.4

 

Referenser

Gupta AK, Cooper EA. Update in antifungal therapy of dermatophytosis. Mycopathologia. 2008;166:353-67. Länk

Läkemedelsverket If. Behandling av dermatomykoser-Behandlingsrekommendation. 2004.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev