Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tinea manuum (handsvamp)

FÖRFATTARE

Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2021-09-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Tinea manuum är en kutan dermatofytinfektion som förekommer i handen. Infektionen är väsentligt ovanligare än fotsvamp (tinea pedis) och samtidig förekomst av tinea pedis är vanligt.


Etiologi

Tinea manuum orsakas av trådsvamp (dermatofyter) tillhörande släktena Trichophyton, Epidermophyton och Microsporon. Dessa svampar parasiterar på hudens hornämne som digereras med potenta keratolytiska enzymer.

Dermatofyter ingår (till skillnad från jästsvamp) inte i hudens normalflora. Därmed är ett odlingsfynd med dermatofyt-växt att betrakta som patologiskt.

Infektion framträder efter direktkontakt med smittad individ eller djur, eller sekundär smitta från annan kroppslokal såsom hårbotten, fötter eller naglar. Inkubationstiden är vanligtvis flera veckor.


 

SYMTOM

 

 • Torrhet
 • Fjällning
 • Rodnad
 • Klåda

 

 

Kliniska fynd
 

 • Den vanligaste presentationen är en diskret, ofta ”mjölig" fjällning samt diskret rodnad och klåda.
   
 • Typiskt är bara den ena handen drabbad och inte sällan samtidigt som tinea pedis föreligger bilateralt (”two feet-one hand syndrome”).
   
 • Infektionen kan, i mer ovanliga fall, anta ett mer akut förlopp och liknar då presentationen som vid ringorm med en markerad rodnad lätt fjällande randzon.
   
 • Ibland vid infektion av ovanliga dermatofyter ses en bullös presentation.


Bilder på Dermis.net

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Handeksem (ofta har patienten anamnes på atopisk dermatit, engagemang på insidan av fingrar)
   
 • Palmoplantar psoriasis (leta efter andra tecken till psoriasis såsom hårbottenpsoriasis och nagelpsoriasis)
   
 • Pustulosis palmoplantaris (typiskt förekomst på både händer och fötter. Förekomst av pustler. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män)
   
 • Exfoliativ keratinolys (som regel ingen klåda, ofta självbegränsande, vanligare i slutet av sommaren)

 

 

 

UTREDNING


Anamnes
 

 • Fråga om samtidig svampinfektion på annan lokal
 • Utlandsvistelser?
 • Kontakt med djur?
 • Omgivningsfall?
 • Fritidsaktivitet som medför direktkontakt t ex brottning?

 

 

Status
 

 • Hela huden inklusive hårbotten, ljumskar, finger- och tånaglar bör undersökas.
   
 • Vid misstänkt nagelsvamp bör även prov tas härifrån.
   
 • Vid positivt prov från nagel bör man misstänka sekundär smitta med autoinokulation och även överväga behandling riktad mot nagelsvampen.

 

 

Lab
 

 • Tinea manuum bör alltid bekräftas med mykologisk odling och odlingen måste då tas före insättning av behandling.
   
 • Om behandling sätts in mot suspekt svampinfektion och man i ett senare skede önskar ta svampodling vid exempelvis andra differentialdiagnostiska överväganden bör topikal behandling ha satts ut 4 veckor innan provtagning.

 

 

Övrigt
 

 • Om misstanke om smitta från husdjur (ofta hund eller katt); be patienten ta djuret till veterinär då husdjuret kan vara asymtomatisk bärare.

 

 

 

BEHANDLING


Lokaliserad sjukdom

Lokalbehandling med antimykotisk kräm såsom:
 

 • Terbinafin-kräm 1 x 2 dagligen i 2 veckor.
   
 • Mikonazol-kräm 1 x 2 till och med 1 vecka efter symtomfrihet (total behandlingstid typiskt 4 veckor).

 

Andra topikala medel såsom Canesten, Pevaryl, Cortimyk kan också användas. Vid insmörjning av lokal antimykotika ska ett par centimeter av intilliggande till synes frisk hud också behandlas. Om topikal behandling sviktar är systemisk behandling nästa steg.


Utbredd sjukdom

Vid initial utbredd sjukdom eller om patienten inte svarar på lokalbehandling bör systemisk behandling övervägas.


Vuxna
 

 

 

Barn

Systemisk behandling till barn viktjusteras enligt nedan:
 

 • Terbinafin
  - Vikt 0-20 kg: 62,5 mg x 1 i 2 veckor.
  - Vikt 20-40 kg: 125 mg x 1 i 2 veckor.
  - Vikt > 40 kg: 250 mg x 1 i 2 veckor.
   
 • Itrakonazol
  - 3-5 mg/kg kroppsvikt per dag (maxdos 200 mg/dag) i 2 veckor.
   
 • Flukonazol
  - 6 mg/kg kroppsvikt 1 gång/vecka i 4-6 veckor.

 

OBS! Systemisk behandling till barn är ej rekommenderat enligt FASS, men lång klinisk erfarenhet kring denna behandling finns. Märk därför aktuellt recept vid receptförskrivning med OBS! eller SIC!


 

UPPFÖLJNING


Vid lokaliserad sjukdom kan patienten behandlas i primärvården och behöver typiskt ingen uppföljning. Vid mer utbredd sjukdom där systemisk behandling övervägs bör dermatolog kontaktas före behandling och eventuell remiss till hudklinik. Vid systemisk behandling bör uppföljande besök övervägas i samband med avslut av systemisk behandling.


 

PROGNOS


Prognosen är som regel utmärkt och risken för recidiv är låg.


 

BILDARKIV

 

Bilder på Dermis.net: Tinea manuum

Bilder på Dermis.net: Tinea corporis

 ICD-10

Dermatofytos på hand B35.2

 

Referenser

Gupta AK, Cooper EA. Update in antifungal therapy of dermatophytosis. Mycopathologia. 2008;166:353-67. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev