Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ulcus molle (mjuk schanker)

FÖRFATTARE

Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2022-01-21

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Ulcus molle är en sexuellt överförd sjukdom. Anmälningsplikten enligt SmL upphörde 2004 i och med att den nya Smittskyddslagen trädde i kraft. Den är vanlig i Afrika, Asien och Latinamerika. Den finns även i vissa storstadsregioner i Syd-och Östeuropa. Några få fall diagnostiseras i Sverige varje år, nästan samtliga är smittade utomlands. De senaste 10 åren har färre än 20 fall rapporterats, varav flertalet varit smittade i Asien, Afrika eller Syd- och Östeuropa. Utbrott bland homosexuella män finns rapporterade, men inte i Sverige. Incidensen av ulcus molle minskar i Sydostasien och Afrika där den tidigare var vanlig. Fortfarande år 2021 är den mycket sällsynt i Sverige.

Ulcus molle kallas också mjuk schanker eller chancroid i engelskspråkig litteratur


Orsak

Orsakas av bakterien Hemophilus ducreyi som endast smittar genom sexuell kontakt. Bakterien finns i slidan och urinrör hos kvinnan, urinrör hos män och kan även finnas i ändtarmen.


 

SYMTOM

 

 • Inkubationstiden är tre till fem dagar (ibland upp till 14 dagar)
   
 • Initialt små pustler på penis, vid ingången till vagina eller kring ändtarmen, som sedan utvecklar sig till ytliga sår en till flera centimeter i diameter. Såren har ofta en markerad kant med rodnad omkring.
   
 • Efter en till två veckor uppstår lokal ömmande lymfkörtelsvullnad i ljumsken
   
 • Såren är mycket smärtande i motsättning till de syfilitiska såren (hård schanker)
   
 • Ibland kan infektionen bli så kraftig att lymfkörtlarna blir vätskande sår med pus

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

DIAGNOS

 

Odling av bakterien Hemophilus ducreyi. Vanlig odlingspinne i 1 ml koksalt, skickas till Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (provtagningsanvisning).BEHANDLING

 

 • Azithromycin (Azitromax) 1 g x 1 p.o. (endos), förstahandsval enligt europeiska riktlinjer
   
 • Ceftriaxon (Rocephalin) 250 mg i.m. (endos), förstahandsval enligt europeiska riktlinjer
   
 • Ciprofloxacin (Ciproxin) 500 mg x 2 i 3 dagar, andrahandsval enligt europeiska riktlinjer
   
 • Erythromycin (Ery-Max) 500 mg x 3 i 7 dagar, andrahandsval enligt europeiska risklinjer
   
 • Om patienten har ömmande lymfkörtlar i ljumsken (bubos) rekommenderas två veckors behandling med ovanstående medel.
   
 • Resistens mot antibiotika är påvisad, men behandlingssvikt beror oftast på att patienten har fått endosregim.

 

UPPFÖLJNING

 

Uppföljning 3-7 dagar efter insatt behandling för att utvärdera behandlingseffekt. Ulcus molle är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men smittspårning bör utföras. Observera att patienten kan ha andra könssjukdomar samtidigt, särskilt hiv. Flera studier visar att ulcus molle ökar risken för att få hivinfektion. Om patienten har en hivinfektion anses enkeldosbehandling inte vara tillräcklig

Både behandling, uppföljning och smittspårning kan göras av venereologisk klinik.PROFYLAX

 

Kondom vid oral- vaginal- och analsex skyddar mot smittan.ICD-10

Chankroid A57.9

 

Referenser

Gunnar Lomholt. Ulcus Molle i Sexuellt överförda sjukdomar. 1994 s 217-221. Eric Sandström (red) Studentlitteratur

David A Lewis. Epidemiology, clinical features, diagnosis and
treatment of Haemophilus ducreyi – a disappearing pathogen?, Expert Review of Anti-infective. Therapy 2014 Jun;12(6):687-96. Länk

Kemp M, Christensen JJ, Lautenschlager S et al. European Guideline for the management of chancroid, 2011. Int J STD AIDS 2011;22:241-4. Länk

Berglund, Torsten. I Smittskyddsinstitutets eoidemiologiska rapport 2001.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev