Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anaplasmos (Ehrlichios, fästingfeber)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-06-21

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Human granulocytär anaplasmos orsakas av en intracellulärt (i granulocyter) växande gramnegativ bakterie som tidigare benämndes Ehrlichia, men som numera döpts om till Anaplasma phagocytophilum.

Olika varianter av anaplasmoser är välkända feberorsaker hos häst, hund, katt och nötkreatur med många veterinärmedicinska fall i Sverige. Smittar inte mellan människor.

Sjukdomen sprids via fästingbett och förekommer inom områden som är endemiska för andra fästingöverförda infektioner. Dubbelinfektion med borrelia finns rapporterat. Endast få fall upptäcks. Många infektioner är lindriga och självläkande. Sjukdomen är svår att diagnostisera och förbises sannolikt ofta.

Anaplasmos är inte anmälningspliktig.

 

 

 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • Feber, frossa, nattliga svettningar (ca 10-14 dagar utan behandling)
 • Huvudvärk
 • Myalgi
 • Trötthet
 • Sjukdomskänsla
 • Illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré, hosta, neurologiska symtom, hudrodnad kan också förekomma

 

 

 

KOMPLIKATIONER

 

 • Långdragen trötthet kan förekomma
 • Även utan behandling läker de flesta utan komplikationer

 

 

 

DIAGNOS
 

 • Klinisk svår diagnos
   
 • Serologi blir positiv först efter 1-2 veckors sjukdom. Tag konvalescensprov 4 veckor efter akutsera. Analyseras vid Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala, Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping samt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Se Akademiska sjukhuset, Region Jönköpings län eller Laboratoriemedicin, SU för instruktioner.
   
 • I blodutstryk kan intracellulära inklusioner (morula) ses ibland
   
 • Leukopeni (måttlig)
   
 • Trombocytopeni (måttlig)
   
 • Levertransaminas + LD-stegring
   
 • Mild anemi
   
 • SR-förhöjd
   
 • CRP (oftast 30-150 mg/l)

 

 

Inkubationstid

 

 • 7-10 dagar

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

PROFYLAX

 

 • Skyddande klädsel i skogen
 • Inspektion av kroppen och bortplockning av fästingar efter svamp och bärutflykt

 

 

 

BEHANDLING

 

 

 

 

ICD-10

Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation A49

 

Referenser
 

Bjöersdorff A, Berglund J, Kristiansen B, Söderström C, Eliasson I. Varierande klinisk bild och förlopp vid human granulocytär ehrlichios. Läkartidningen 1999;39: 4200-4204. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev