Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Exanthema subitum (tredagarsfeber)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-06-21

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Tredagarsfeber, eller exanthema subitum, orsakas av herpesvirus typ 6 (HHV-6) och möjligen kan herpes typ 7 (HHV-7) ge en liknande klinik. Sjukdomen kallas i internationell litteratur även för roseola infantum.

Drabbar barn mellan 6 månader och 3 år, i de flesta fall innan barnet fyllt 2 år. Före 6 månaders ålder skyddar sannolikt maternella antikroppar. Förekommer inte efter 5 års ålder eftersom alla barn exponeras tidigt för HHV-6 i livet.

De flesta som smittas med HHV-6 får inga hudutslag utan endast övergående feber.

Såsom övriga herpesvirus försvinner inte HHV-6 helt efter tillfrisknandet, utan stannar kvar i kroppen och hjärnan, men förorsakar inte något besvär senare i livet.

Virus utsöndras i saliven även efter akut sjukdom. Barn blir sannolikt smittade av sina föräldrar eller äldre syskon. Kontakt med en akut sjuk patient krävs således inte.


 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • Förvånansvärt pigga barn, trots feber
   
 • Feber kring 40 grader under 3-5 dagar
   
 • Makulopapulöst utslag (skära till rosa, 2-5 mm stora) som kommer ungefär på tredje dagen, när febern sjunkit snabbt
   
 • Utslagen börjar på bålen och sprids till armar, ben, nacke och ansikte
   
 • Utslagen kliar inte och är heller inte ömmande
   
 • Utslagen kvarstår från några timmar upp till 2-3 dagarKomplikationer
 

 • Feberkramp, relativt sällsynt. Dessa barn bör läggas in på sjukhus för observation (se behandlingsöversikt - Feberkramp).

 

 

 

BILDARKIV

 

Länk till www.dermis.net

En bild på exanthema subitum hos ett barn

En bild på tredagarsfeber hos ett barn

 

 

DIAGNOS

 

 • Klinisk

 

 

Inkubationstid

 

 • Osäkert, men sannolikt ca 10-15 dagar

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Specifik behandling finns ej
   
 • Svalt rum
   
 • Ge ej acetylsalicylsyra

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

ICD-10

Tredagarsfeber B08.2

 

Referenser

Roseola Infantum (Exanthema Subitum, Sixth Disease). Tessa B. Mullins; Karthik Krishnamurthy. Last Update: July 10, 2020. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev