Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Röda hund – Rubella

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-06-20

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Rubella orsakas av ett RNA-virus inom togavirusfamiljen. Virus överförs via droppsmitta. Sjuka individer kan vara smittsamma dagarna innan utslaget kommer.

Sjukdomen ger oftast lindriga kliniska besvär.

Sedan vaccination mot rubella infördes i Sverige under 70-talet och blev allmän 1982 är sjukdomen mycket sällsynt förekommande. Under 2012 rapporterades 49 fall i Stockholmsområdet (Järna), men under senare år finns inga kända fall. Det är viktigt att vaccinationstäckningen är hög i befolkningen eftersom infektionen kan leda till svåra fosterskador.

Kom ihåg att många kvinnor som invandrat från länder utan vaccinationsprogram kan vara mottagliga. Speciell smittrisk föreligger i samband utlandsresor.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och smittspårning skall utföras.


 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • Feber, ej hög
   
 • Diskreta utslag som kommer samtidigt som sjukdomskänsla
   
 • Små ljusröda rodnader som börjar i ansiktet. ”Väderbitet” utseende.
   
 • Utslagen sprider sig snabbt nedåt kroppen och börjar då samtidigt försvinna från ansiktet och är oftast borta efter 3 dygn. Ibland mycket utslag med relativ kraftig rodnad (se bilder nedan), ibland inga utslag alls.

Rubella-1.jpgRubella-2.jpg

 • Lymfkörtelsvullnad, mest på hals, bakom öronen och nacken. Kan börja före utslagen.
   
 • Artriter, vanligt hos vuxna och då framför allt yngre kvinnor, mest i små leder (fingerleder vanligast), övergående.

 

 

 

KOMPLIKATIONER

 

Fosterskador. Under moderns viremifas sprids viruset till fostret.

Speciellt farlig är infektion under tidig graviditet. Under första trimestern finns över 50 % risk för svåra fosterskador. Efter 20 graviditetsveckan är skador sällsynta.

Gravida erbjuds immunitetsscreening. Mer information finns på INFPREG: Rubella.


 

DIAGNOS

 

 • Klinisk bild kan vara mycket osäker. Alla smittade har inte utslag som syns.
   
 • Serologi; positiv IgM-titer kvarstår ofta 8–12 veckor, signifikant IgG-titerstegring.
   
 • PCR analys kan utföras på amnionvätska respektive vita blodkroppar vid misstanke om fostersmitta.

 

 

Inkubationstid

 

 • 14–21 dagar, oftast 14–17

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

PROFYLAX

 

Ingår i Morbilli/Parotit/Rubella vaccinet (M-M-RVAXPRO, Priorix), som består av levande attenuerade virus.

Första dosen ges på BVC vid 18 månaders ålder och en andra vaccination ges vid 6–8 års ålder i skolan.


Kontraindikationer
 

 • Anafylaktisk reaktion mot ägg
 • Nedsatt immunförsvar, kemo- och/eller strålterapi samt behandling med immunsuppressiva läkemedel
 • Vaccinet skall inte ges till gravida. Graviditet bör undvikas de 2 närmaste månaderna efter vaccination

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Specifik behandling finns ej

 

 

 

ICD-10

Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D
Komplikation av röda hund (rubeola)-vaccin, enbart (R) Y59.0B
Vaccination avseende röda hund enbart Z24.5
Kontakt med och exponering för röda hund Z20.4
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4
Röda hund med neurologiska komplikationer B06.0
Röda hund med andra specificerade komplikationer B06.8
Röda hund utan komplikation B06.9

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev