Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ansiktstrauma – Zygomaticusfrakturer

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet

Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2021-09-22

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Os zygomaticum bildar en stor del av orbitans laterala vägg, en del av margo infraorbitalis och en del av okbågen. Okbenet gränsar mot maxillan, os frontale och processus zygomaticus på temporalbenet.

Lindrigt våld ger ofta rena arcusskador. Kraftigare våld ger flerpunktsfraktur med fraktur i margo infraorbitalis, sutura fronto-zygomatica, arcus- och crista infrazygomatica (sutura zygomatico-maxillaris) med varierande grad av felställning. Flerpunktsfrakturerna är ofta förenade med frakturer i orbitabotten.

 

 

 

KLINISKA FYND

 

 • Svullnad, hematom

 • Avflackning av kindkontur

 • Palpabelt frakturhak

 • Gapsvårigheter (trismus) p g a inpressad arcus zygomaticus som ger rörelseinskränkning i masseter och temporalis musklerna och som låser processus coronoideus.

 • Anestesi i n. infraorbitalis utbredningsområde (kind, näsa, överläpp, framtänder och gingiva).

 • Dubbelseende (diplopi) vid engagemang av orbitan. Orsakas av ändrad position av ögonbulben till följd av volymsförändring av orbitan. Bidragande orsak är inklämning eller svullnad av m rectus inferior med inskränkt ögonrörlighet.

 • Enoftalmus/exoftalmus. Ödem i orbitan gör detta svårbedömt i tidigt skede.

 

 

 

UTREDNING

 

CT ansiktsskelett
 

zygomaticusfraktur.jpg

Figur 1. Fraktur i arcus zygomaticus i axial projektion.

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Isolerad arcusfraktur: ev reposition enligt Gillies. Hud och temporalisfascia delas diagonalt mot horisontalplanet. Elevatorium införes superficiellt om temporalismuskeln under arcus som lyftes utåt. Vid kraftig felställning med intermediärfragment görs öppen reposition och platt-osteosyntes.
   
 • Flerpunktsfraktur med stor felställning: öppen reposition och osteosyntes med plattor vanligen via kombination av flera incisioner. Friläggning av orbita och margo infraorbitalis görs via transkonjunktival eller subciliär incision. Dessutom görs friläggning av frakturen vestibulärt och via incision över sutura fronto-zygomatica. För direkt reposition och osteosyntes av arcus görs bicoronär friläggning.

 

 

 

KOMPLIKATIONER

 

Kvarstående:

 • Konturdefekt
 • Sensibilitetsstörning
 • Trismus
 • Enoftalmus
 • Dubbelseende
 • Bettfelställning

 

 

 

ICD-10

Fraktur på överkäkens ben S02.4

 

Referenser

T-G Henriksson, J-M Hirsch. Ansiktstraumatologi, Studentlitteratur 1999.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev