Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mikroti

FÖRFATTARE

Plastikkirurg Martin Öberg, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus/Malmö

GRANSKARE

Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

UPPDATERAD

2020-11-22

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Mikroti är en medfödd avvikelse där ytterörat inte utvecklats normalt. Defekten kan variera från att örat nästan är normalt till att det saknas helt och hållet, s k anoti. I Sverige inträffar detta i cirka 2 fall per 10 000 nyfödda. Pojkar drabbas i större utsträckning och höger sida är den vanligaste. Båda sidor drabbas i ungefär en tiondel av fallen.

 

Embryologi

Ytterörat utvecklas från fostrets första och andra gälbåge under vecka 5. Redan under vecka 6 kan man skönja små utbuktningar som sedan kommer att bilda örats olika delar. Ytterörat bildas på fostrets nacke för att sedan vandra upp till sin slutgiltiga position. Om vandringen störs kan det resultera i en låg placering av det missbildade örat.

 

Örats embryologiska ursprung

Figur 1. Schematisk bild över örats utveckling från första och andra gälbågen.
ORSAKER
 

Orsaken till mikroti är multifaktoriell och man tror att såväl gener som miljöfaktorer kan ligga bakom missbildningen. Utvecklingen av det normala örat är en komplicerad process där flera vävnadstyper interagerar under embryogenesen. Sannolikt är t ex Hox-generna, en typ av homeoboxgen, av betydelse för utvecklingen av andra gälbågen. Möss med homozygot defekt i TBX1-genen får en dålig utveckling av mellan- och ytteröra. Samma fenomen kan ses hos människa vid DiGeorges syndrom där TBX1-genen saknas.

Många miljöfaktorer har föreslagits som bidragande till mikroti och bland dessa kan nämnas preeklampsi, hög ålder hos mamman eller pappan, anemi respektive flerbörd. Vissa studier har antytt att typ 1 diabetes skulle kunna bidra till utveckling av mikroti men antalet fall i dessa studier är små varför resultaten får tolkas med försiktighet.

Viss medicinering under graviditeten skulle kunna störa utvecklingen av ytterörat. Isoretinoin och mykofenolatmofetil (Cellcept) har nämnts i detta sammanhang.

 

Ärftlighet

Även om en ärftlighet kan påvisas i vissa fall av mikroti så är denna faktor inte dominerande. Mikroti kan dock ingå som en del i vissa ärftliga syndrom, t ex Treacher-Collins där även gomspalt och underutveckling av ansiktsbenen ingår.
KLASSIFICERING
 

Det finns olika sätt att klassificera mikroti utifrån graden av missbildning. Den mest användbara klassifikationen utifrån ett rekonstruktionsperspektiv utgår emellertid från de kirurgiska förhållanden och de begränsningar som är förenade med respektive typ av mikroti.

Nedan ses klassifikation av mikroti med schematiska skisser och representativa bilder.
 

Conchatyp av mikroti

Figur 2. Concha type
 

Small conchatyp av mikroti

Figur 3. Small concha type.
 

Lobule typ av mikroti

Figur 4. Lobule type
 

Anoti

Figur 5. Anoti
BEHANDLING
 

Rekonstruktion av ytterörat kan göras med patientens eget revbensbrosk. Ett broskskelett formas som ett öra och förs in i en ficka på platsen för det nya örat. Rekonstruktionen görs i 2-4 steg vid olika tillfällen. På Scandinavian Ear Reconstruction Centre i Malmö används en metod som bygger på tre olika operationer med tre månaders mellanrum:

  • Tagning av revbensbrosk från revbensbågen. Brosket formas till ett öra och läggs in i en subkutan ficka motsvarande positionen för ett normalt öra.

Anläggandet av ett nytt öra


  • Resning av örat med transplantation av hud till baksidan

Skapandet av det nya örat


  • Inläggning av broskklack bakom örat för att öka projektionen. Trimning av eventuellt hudöverskott.

Inläggandet av en broskklack


En öronrekonstruktion av detta slag kräver att patienten är välmotiverad och välinformerad. Information ges således om hur operationerna går till, förväntad vårdtid, förväntat resultat, smärtlindring och andra för patienten relevanta detaljer.

Patienten måste också ha ett thoraxomfång på minst 60 cm för att tillräckligt med material ska kunna skördas. I praktiken innebär det att patienten kan bli föremål för operation från och med 6-7 års ålder, men vanligare från och med 10 års ålder.

Alternativ till kroppsegen rekonstruktion kan vara att erbjuda en öronprotes. En fördel med en protes är att den kan göras som en exakt kopia av ett öra. Nackdelar kan vara den inte upplevs som kroppsegen, saknar känsel samt kan ge problem vid infästningarna. Protesen måste också tas av under natten för att huden ska kunna ”andas”.

Eftersom kroppens egen hud täcker örat får man, till skillnad från protesen, ett öra som följer den omgivande hudens färgskiftningar.

Ytterligare en fördel är att det kroppsegna örat i de flesta fall får en bra skyddskänsel för beröring samt en förmåga att registrera värme och kyla.

Nedan ses bilder före och efter ingrepp.
 

Figur 6. Patient 1
 

Figur 7. Patient 2

 

VIDEO 

ICD-10

Mikroti Q17.2

 


Referenser

Harris, J., B. Kallen, and E. Robert, The epidemiology of anotia and microtia. J Med Genet, 1996. 33(10): p. 809-13. Länk

Nagata, S., Modification of the stages in total reconstruction of the auricle: Part III. Grafting the three-dimensional costal cartilage framework for small concha-type microtia. Plast Reconstr Surg, 1994. 93(2): p. 243-53; discussion 267-8. Länk

Nagata, S., Modification of the stages in total reconstruction of the auricle: Part II. Grafting the three-dimensional costal cartilage framework for concha-type microtia. Plast Reconstr Surg, 1994. 93(2): p. 231-42; discussion 267-8. Länk

Nagata, S., Modification of the stages in total reconstruction of the auricle: Part I. Grafting the three-dimensional costal cartilage framework for lobule-type microtia. Plast Reconstr Surg, 1994. 93(2): p. 221-30; discussion 267-8. Länk

Brent, B., The correction of microtia with autogenous cartilage grafts: II. Atypical and complex deformities. Plast Reconstr Surg, 1980. 66(1): p. 13-21. Länk

Luquetti, D.V., et al., Microtia: Epidemiology and genetics. Am J Med Genet A. Länk

Alasti, F. and G. Van Camp, Genetics of microtia and associated syndromes. J Med Genet, 2009. 46(6): p. 361-9. Länk

Forrester, M.B. and R.D. Merz, Descriptive epidemiology of anotia and microtia, Hawaii, 1986-2002. Congenit Anom (Kyoto), 2005. 45(4): p. 119-24. Länk

Paput, L., A.E. Czeizel, and F. Banhidy, Maternal diseases and risk of isolated ear abnormalities in their children. Cent Eur J Public Health. 19(3): p. 170-6. Länk

Mastroiacovo, P., et al., Epidemiology and genetics of microtia-anotia: a registry based study on over one million births. J Med Genet, 1995. 32(6): p. 453-7. Länk

Ewart-Toland, A., et al., Oculoauriculovertebral abnormalities in children of diabetic mothers. Am J Med Genet, 2000. 90(4): p. 303-9. Länk

Correa, A., et al., Diabetes mellitus and birth defects. Am J Obstet Gynecol, 2008. 199(3): p. 237 e1-9. Länk

Klockars, T., et al., Inheritance of microtia in the Finnish population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007. 71(11): p. 1783-8. Länk

Chafai Elalaoui, S., et al., Autosomal dominant microtia. Eur J Med Genet. 53(2): p. 100-3. Länk

Oberg, M., et al., Threshold of tactile perception in a reconstructed auricle. J Plast Surg Hand Surg. 45(1): p. 23-7. Länk

Oberg, M., et al., Thermosensitivity in a reconstructed microtic ear. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 2008. 42(4): p. 190-3. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev