Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Anhöriga (46 broschyrer)

Anhörig till någon som fått stroke

Information om vad stroke är, om den första tiden, utskrivning och rehabilitering.

Ladda ner PDF

Anhörigas Rättigheter – svenska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Anhörigblad OCD-förbundet

Är du anhörig till en person med tvångssyndrom?
Här får du tips på hur du som anhörig kan förhålla dig till din sjuka familjemedlem.

Ladda ner PDF

Anhörigfolder

Som anhörig eller vän känns det svårt när man vill hjälpa en förälder/föräldrar som har förlorat sitt barn. I den här foldern får du vägledning att veta hur man kan stötta och hjälpa.

Ladda ner PDF

Astma i skolan

Fakta om astma hos barn samt att det finns samband mellan astma och inomhusmiljö i skolan. Tips på vad du som förälder kan göra.

Ladda ner PDF

Att vara närstående

Hur man som närstående kan stötta någon som är sjuk i cancer.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Att vara närstående vid livets slut

Praktiskt och känslomässigt stöd när sjukdomen inte är botbar.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Blodcancer A-Ö

Vår förhoppning är att du som behöver kunskap om alla former av blodcancer har nytta av den här faktasamlingen. Vi har utformat den som ett lexikon, Blodcancer A-Ö, så att det ska vara lätt att hitta begrepp och förklaringar. Här finns många medicinska termer som rör de olika formerna av blodcancer, prover, undersökningar och behandlingar av skilda slag. Vi har förklarat allt det svåra så enkelt, konkret och korrekt som möjligt.

Ladda ner PDF

Bra förhållningssätt till personer med demenssjukdom

Denna skrift lämpar sig både för omsorgspersonal och anhöriga till personer med demenssjukdom.

Ladda ner PDF

De unga bakom cancern

Unga vuxna cancerberörda är en grupp inom svensk cancervård som är speciellt utsatt, med en lägre överlevnad än barn som lider av samma diagnos. Unga vuxna faller mellan stolarna och personen bakom sjukdomen blir sviken. I denna rapport, baserad på en undersökning bland experter, belyser vi svårigheterna utifrån fem problemområden. 

Ladda ner PDF

Demensförbundets nätverk

Att vara ung och ha en man, hustru eller sambo som drabbats av en demenssjukdom gör att man hamnar i en mycket svår situation.

Du kan få hjälp och stöd av andra som är i samma situation. Kontakta oss i nätverket!

Ladda ner PDF

Det här är Autism- och Aspergerförbundet

Information om hur förbundet arbetar för att skapa bättre villkor för personer med autism. Samt information om vad du får som medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Ladda ner PDF

För unga vuxna med eller nära cancer

Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer och är mellan 16 till 30 år. I den här foldern kan du läsa hur man som drabbad eller närstående kan få stöd ifrån Ung Cancer, men också hur man som företag eller vårdgivare kan vara med och stötta på olika sätt.

Ladda ner PDF

Hjärntumör

Svenska hjärntumörföreningen finns till för att stödja dig som drabbats av en hjärntumör och dina närstående. Vi stödjer varandra akut och långsiktigt genom alla utmaningar. Vi håller träffar och föreläsningar både fysiskt och digitalt, samt har flera olika stödgrupper på Facebook.

Önskar du beställa ett eller flera ex. av broschyren via post är du välkommen att mejla till info@hjarntumorforeningen.se

Ladda ner PDF

Information om ätstörningar

Är du närstående?

Det är svårt att se någon i sin närhet drabbas av ätstörningar. Det är viktigt att se problemet och inse att även de som hjälper till behöver tips, råd och stöd.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare - arabiska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare - bosniska/kroatiska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare - engelska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare - finska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare - lulesamiska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare - persiska/farsi

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare - spanska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare - svenska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare – franska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare – jiddisch

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare – nordsamiska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare – romani

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare – sydsamiska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Information till dig som är anhörig/anhörigvårdare – tyska

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Ladda ner PDF

Kontakta en stödperson

Få stöd och praktiska råd av en utbildad stödperson med egen erfarenhet av blod- eller
blodcancersjukdom.

Ladda ner PDF

Korta fakta om epilepsi

Denna broschyr vänder sig i första hand till personer som haft ett epileptiskt anfall eller fått diagnosen epilepsi.

Vi tror att texten också kan vara av värde för anhöriga och för andra som kommer i kontakt med någon som har epilepsi. Med tanke på att epilepsi är en vanlig sjukdom kommer de allra flesta att någon gång bevittna ett anfall eller känna någon med epilepsi.

Ladda ner PDF

Kronisk njursjukdom. Rätt vård – när och hur?

En broschyr som vänder sig till personer som har fått diagnosen kronisk njursjukdom (CKD). Rekommendationerna i broschyren följer ”Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom”, en samling riktlinjer för hur CKD bör behandlas. Riktlinjerna omfattar vuxna personer i alla stadier av CKD, förutom i njurersättande behandling, det vill säga dialys eller njurtransplantation. Här finns lättlästa rekommendationer och mål för behandling och uppföljning.

Ladda ner PDF

Närstående

När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom i hjärta, kärl eller lungor påverkas också du. Den här skriften från Hjärt-Lungfonden är riktad till dig.

Önskar du beställa ett eller flera ex. av broschyren via post är du välkommen att maila till info@hjart-lungfonden.se.

Ladda ner PDF

Närstående

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata reumatikers intressen. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

För att nå dit arbetar vi med kunskapsspridning, påverkansarbete, forskningsfinansiering, och olika former av stöd till människor som berörs av reumatisk sjukdom.

Ladda ner PDF

Om OCD

Den här foldern riktar sig till dig som har OCD/tvångssyndrom eller närliggande diagnoser som bdd, samlarsyndrom, trichotillomani och dermatillomani. Den ges ut av Svenska OCD-förbundet, en rikstäckande förening som arbetar för att stödja människor med OCD och deras anhöriga.

Ladda ner PDF

Om spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger stöd till föräldrar som har förlorat barn och stödjer forskning. Vi arbetar också med information och utbildning och påverkan av våra makthavare.

Ladda ner PDF

Psoriasis och egenvård

Den här skriften riktar sig till dig om har psoriasis. Den ger dig tips och råd för hur du kan hantera din sjukdom i vardagen.

Ladda ner PDF

SPES ger stöd och information

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som är efterlevande till någon som tagit sitt liv.
www.spes.se

Ladda ner PDF

SPES till dig som är närstående

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som är efterlevande till någon som tagit sitt liv.


www.spes.se

Ladda ner PDF

Stöd för dig som står nära någon med en ätstörning

Vi i Frisk & Fri finns här för dig som närstående. Många av oss har själva egen erfarenhet av att vara närstående till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning. Har du frågor, behöver du ett bollplank eller vill du helt enkelt möta andra i samma situation som du? Ta då kontakt med oss!

Ladda ner PDF

Till dig med "Skelleftesjukan".

Ärftlig transtyretinamyloidos med polyneuropati förkortas hATTR-amyloidos och kallas även för Skelleftesjukan, som är en ärftlig, kronisk och livshotande sjukdom. I denna broschyr har vi samlat viktig och intressant information om sjukdomens symptom och behandling som drabbade och anhöriga behöver veta. Broschyren hittar du här.

 

 

Ladda ner PDF

Till dig som arbetsgivare, när föräldrar mist sitt barn

Det är viktigt att stötta och underlätta för den som återvänder till arbetsplatsen efter att ha förlorat sitt barn, inte bara för den drabbade själv, utan också för dig som arbetsgivare och för kollegerna. Vägen tillbaka till jobbet kan bli både enklare och kortare om arbetsplatsen tar emot den sörjande till ett välkomnande och stödjande klimat.

Ladda ner PDF

Till dig som mist ditt barn

Denna folder är för dig som mist ett litet barn. Den är skriven av andra personer som varit i din svåra situation.

Ladda ner PDF

Vad säger jag till barnen?

Hur man kan prata med barn när någon nära insjuknat i cancer.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Vi finns

Ung Cancer är en ideell organisation för unga vuxna cancerberörda (16-30år). Vi skapar mötesplatser, rehabiliterar, informerar debatterat och erbjuder personligt stöd.

Ladda ner PDF

Välkommen till Anhörigas Riksförbund – svenska

Anhörigas Riksförbund är en ideell organisation för alla som delar vårt intresse för anhörigfrågan, oavsett partipolitisk och religiös tillhörighet.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev