Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Diabetes (31 broschyrer)

Information till patienter som behandlas med FORXIGA för typ 2-diabetes

Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Forxiga.

Ladda ner PDF

Diabetes

Diabetes är ett tillstånd med förhöjt blodsocker och begreppet innefattar flera olika typer av diabetes. De har många gemensamma drag, men skiljer sig också åt på viktiga punkter, framför allt när det gäller orsaker och behandling.

Önskar du beställa ett eller flera ex. av broschyren via post är du välkommen att maila till info@hjart-lungfonden.se.

Ladda ner PDF

Diabetes och graviditet

Om du har diabetes sedan tidigare eller utvecklar graviditetsdiabetes kan det komplicera din graviditet. Men med rätt vård och stöd är utsikterna goda för dig och barnet.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes och munhälsa

Diabetes påverkar hela kroppen, även munnen och dina tänder. Tyvärr blir munhälsan bortglömd i diabetesvården då tandvården är separerad från sjukvården. Diabetesförbundet anser att tänderna tillhör kroppen och arbetar för att tandhälsa ska ingå under högkostnadsskyddet som finns för sjukvård.

Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes och nervsystemet

Nervskador är en vanlig komplikation vid både typ 1- och typ 2-diabetes. Eftersom nervsystemet styr så många av kroppens funktioner kan skadorna leda till flera olika typer av besvär.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes och resa

Du som har diabetes kan behöva planera lite extra inför en resa, särskilt om du ska vara borta länge. Ju bättre förberedd du är, desto mer kan du njuta.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes och sexualitet

Många människor som har diabetes vet inte om att det kan påverka både lusten och den sexuella förmågan negativt. Men för de flesta finns det hjälp att få.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes och ögon

Diabetes påverkar ögonen och det kan leda till förändringar i näthinnan, även kallat diabetesretinopati som i sin tur kan leda till synskador. Retinopati är den vanligaste orsaken till synskador hos personer med diabetes. Det är därför viktigt att personer med diabetes regelbundet går på ögonundersökningar.

Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes i Sverige. Att få en kronisk sjukdom kan påverka oss känslomässigt och livet med diabetes innebär att vissa saker förändras. I det här informationsbladet får du en övergripande förståelse för diabetes typ-2.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är något som är viktigt och bra för alla, men särskilt för dig med typ 2-diabetes. Våra kroppar behöver användas för att vi ska må bra. I det här informationsbladet får du information och tips om fysisk aktivitet för personer mer typ 2-diabetes.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 fysisk aktivitet, arabiska

Fysisk aktivitet är något som är viktigt och bra för alla, men särskilt för dig med typ 2-diabetes. Våra kroppar behöver användas för att vi ska må bra. I det här informationsbladet får du information och tips om fysisk aktivitet för personer mer typ-2 diabetes på Arabiska.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 fysisk aktivitet, Dari

Fysisk aktivitet är något som är viktigt och bra för alla, men särskilt för dig med typ 2-diabetes. Våra kroppar behöver användas för att vi ska må bra. I det här informationsbladet får du information och tips om fysisk aktivitet för personer mer typ-2 diabetes på Dari.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 fysisk aktivitet, engelska

Fysisk aktivitet är något som är viktigt och bra för alla, men särskilt för dig med typ 2-diabetes. Våra kroppar behöver användas för att vi ska må bra. I det här informationsbladet får du information och tips om fysisk aktivitet för personer mer typ-2 diabetes på Engelska.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 fysisk aktivitet, somaliska

Fysisk aktivitet är något som är viktigt och bra för alla, men särskilt för dig med typ 2-diabetes. Våra kroppar behöver användas för att vi ska må bra. I det här informationsbladet får du information och tips om fysisk aktivitet för personer mer typ-2 diabetes på Somaliska.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 och mat

Mat som är hälsosam för andra är också bra för dig som har diabetes. Det viktigaste är att inte äta för mycket och att variera vad du äter av näringsrik mat. Med hjälp av bra matvanor kan du påverka ditt blodsocker. I det här informationsbladet får du veta mer och kostens betydelse och tips för personer med diabetes typ-2 på.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 och mat, arabiska

Mat som är hälsosam för andra är också bra för dig som har diabetes. Det viktigaste är att inte äta för mycket och att variera vad du äter av näringsrik mat. Med hjälp av bra matvanor kan du påverka ditt blodsocker. I det här informationsbladet får du veta mer och kostens betydelse och tips för personer med diabetes typ-2 på Arabiska.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 och mat, Dari

Mat som är hälsosam för andra är också bra för dig som har diabetes. Det viktigaste är att inte äta för mycket och att variera vad du äter av näringsrik mat. Med hjälp av bra matvanor kan du påverka ditt blodsocker. I det här informationsbladet får du veta mer och kostens betydelse och tips för personer med diabetes typ-2 på Dari.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 och mat, engelska

Mat som är hälsosam för andra är också bra för dig som har diabetes. Det viktigaste är att inte äta för mycket och att variera vad du äter av näringsrik mat. Med hjälp av bra matvanor kan du påverka ditt blodsocker. I det här informationsbladet får du veta mer och kostens betydelse och tips för personer med diabetes typ-2 på Engelska.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 och mat, somaliska

Mat som är hälsosam för andra är också bra för dig som har diabetes. Det viktigaste är att inte äta för mycket och att variera vad du äter av näringsrik mat. Med hjälp av bra matvanor kan du påverka ditt blodsocker. I det här informationsbladet får du veta mer och kostens betydelse och tips för personer med diabetes typ-2 på Somaliska.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2 på lätt svenska

Typ 2-diabetes är en vanlig sjukdom i Sverige och i världen. Oftast så får man typ 2-diabetes när man är 50 år eller äldre, men även yngre personer kan få typ 2-diabetes.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2, arabiska

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes i Sverige. Att få en kronisk sjukdom kan påverka oss känslomässigt och livet med diabetes innebär att vissa saker förändras. I det här informationsbladet får du en övergripande förståelse för diabetes typ-2 på Arabiska.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2, Dari

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes i Sverige. Att få en kronisk sjukdom kan påverka oss känslomässigt och livet med diabetes innebär att vissa saker förändras. I det här informationsbladet får du en övergripande förståelse för diabetes typ-2 på Dari.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2, engelska

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes i Sverige. Att få en kronisk sjukdom kan påverka oss känslomässigt och livet med diabetes innebär att vissa saker förändras. I det här informationsbladet får du en övergripande förståelse för diabetes typ-2 på Engelska.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Diabetes typ-2, somaliska

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes i Sverige. Att få en kronisk sjukdom kan påverka oss känslomässigt och livet med diabetes innebär att vissa saker förändras. I det här informationsbladet får du en övergripande förståelse för diabetes typ-2 på Somaliska.

Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Förebildscoacher för personer med amputation. Information för vårdpersonal.

Ta chansen att träffa en förebildscoach.

Målet med förebildscoach-verksamheten är att ge personer som lever med en amputation en möjlighet till råd och stöd i sin livssituation. Stödet kan erbjudas före amputationen, efter hemkomst från vård eller rehabilitering eller senare i livet.

Ladda ner PDF

Hjärt- och kärlkomplikationer vid diabetes

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Exempel på dessa är hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Personer med diabetes har en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar på grund av bland annat förhöjt blodsocker.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Information till dig som står inför en amputation eller har amputerats

Ta chansen att träffa en förebildscoach.

Att stå inför en amputation eller nyligen ha blivit amputerad innebär ofta en stor omställning. Vård och rehabilitering efter en amputation fungerar ofta väl men många som lever med en amputation säger att de har saknat en tidig kontakt till en person med en liknande erfarenhet. Coachprojektet erbjuder dig möjlighet att möta någon som själv har förlorat en kroppsdel och har hittat tillbaka till ett aktivt och självständigt liv. Det är en person som vi i projektet kallar för förebildscoach.

Ladda ner PDF

Vad gör du när ditt barn fått diabetes typ-1?

Att få beskedet att ens barn har insjuknat i diabetes är känslomässigt. Typ 1-diabetes ställer stora krav på den som har fått sjukdomen och på omgivningen, men det betyder inte att barnet kan leva ett livs om liknar alla andras.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Vad gör du när du fått diabetes typ-1?

Alla reagerar olika på beskedet att de fått diabetes. Att få typ 1-diabetes är omtumlande men sjukdomen hindrar inte dig från att i huvudsak leva som tidigare.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Vad gör du när du fått diabetes typ-2?

Typ 2-diabetes är idag den vanligaste formen av diabetes i Sverige. Att få en kronisk sjukdom påverkar oss starkt känslomässig och livet med diabetes innebär att vissa saker förändras.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Vad gör du när du som ung fått diabetes typ-1?

Alla reagerar olika på beskedet att de fått diabetes. Att få typ 1-diabetes som ung kan vara komplicerat när mycket annat händer i kroppen och i livet runtomkring.


Fler faktablad och information finns här.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev