Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Geriatrik (4 broschyrer)

Den viktiga maten - för återhämtning och styrka när aptiten är liten

Informationsskrift med enkla och inspirerande kostråd att använda till patienter och vårdtagare med nedsatt aptit. Skrift A5, 20 sidor.

Ladda ner PDF eller beställ från hemsidan (material). Klicka här
Pris: 145 kr/50 st + exp.avgift och frakt.

Framtagen i samverkan mellan Skånes universitetssjukhus och Malmö stad inom ramen för statliga stimulansmedel.

Ladda ner PDF

Ett annorlunda liv

Information till patienter som nyligen fått demensdiagnos.

Kära sköra ben

Benskörhet, osteoporos. Symtom vid benskörhet. Undersökning vid benskörhet. Behandling av benskörhet. Kontakt till Osteoporosförbundet.

Ladda ner PDF

Parkinsons sjukdom

Broschyren ger en grundläggande information om Parkinsons sjukdom och riktar sig främst till nydiagnosticerade personer. Beställs kostnadsfritt från Parkinsonförbundet.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev